Privacybeleid

Internet privacy beleid FARO Technologies

 1. Algemeen
  Voor de verwerking van gegevens in verband met deze website is FARO Technologies (“FARO”) verantwoordelijk. Voor meer gedetailleerde informatie over FARO zie Contact.
  FARO respecteert de privacy van individuen en hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van elke bezoeker van haar website. FARO streeft ernaar persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te versturen op een manier die voldoet aan de wetten van de landen waarin het zaken doet, en heeft een traditie van het naleven van de hoogste ethische normen tijdens haar zakelijke activiteiten.
  Dit internetprivacybeleid (het “beleid”) beschrijft de privacyprincipes die FARO toepast op de persoonsgegevens die het via deze website verzamelt, verwerkt en verstuurt.

   
 2. Verzamelde gegevens
  1. Automatisch verzamelde gegevens
   In het algemeen kunnen bezoekers FARO op het internet bekijken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken.
   Sommige gegevens worden automatisch geregistreerd telkens als de FARO-website wordt bezocht. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn het IP-adres, het gebruikte browsertype, het besturingssysteem van de betreffende computer, de bezoekduur van de FARO-website, de onderdelen van de FARO-website die worden bezocht etc. Dergelijke gegevens zijn van puur technische aard en kunnen en zullen in het algemeen niet door FARO worden gebruikt om personen te identificeren.
   FARO kan ook anonieme gegevens verzamelen over websitegebruikers door middel van zgn. “cookies” om haar klantenservice te verbeteren. Cookies zijn bestanden die websites op de computers van gebruikers achterlaten om de gebruiker te identificeren en de website-ervaring te verbeteren. Deze gegevens worden nooit op individueel niveau bekeken. Bezoekers kunnen hun browsers zo instellen dat zij worden geattendeerd voordat zij een cookie ontvangen, zodat zij kunnen beslissen of zij deze cookie al of niet willen accepteren. Bezoekers kunnen hun browsers ook zodanig instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Als gebruikers echter daartoe besluiten, dan kan het zijn dat sommige onderdelen van FARO-websites niet meer goed functioneren. Bezoekers die het gebruik van cookies op de bovenstaande manieren willen beperken, dienen de gebruikershandleiding van hun browsersoftware te raadplegen.
  2. Vrijwillig verstrekte gegevens
   Bezoekers van de website kunnen kiezen om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken via de FARO-websites, maar zijn daartoe niet verplicht. FARO verzamelt gegevens van bezoekers van de websites die vrijwillig persoonsgegevens verstrekken door het versturen van e-mails waarvoor gebruik wordt gemaakt van contactgegevens die zijn verkregen door het gebruik van de FARO-website, het invullen en insturen van online-vragenlijsten waarin feedback wordt gegeven over de website, het geven van commentaar of meningen of het gebruik van andere communicatiemiddelen waar deze ter beschikking worden gesteld, het verzoeken om informatie over producten of diensten of om werk te zoeken.
 3. Doel van het verzamelen van gegevens
  Het enige doel waarvoor FARO haar websites gebruikt, is het verstrekken van informatie over producten en diensten aan haar klanten en werknemers en het beschikbaar stellen van een communicatiemiddel. FARO Technologies verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van haar website uitsluitend om die reden, tenzij er meer specifieke redenen zijn die expliciet zullen worden genoemd bij het verzamelen van die gegevens. FARO verwerkt met name gegevens om vragen te kunnen beantwoorden en de gevraagde informatie te kunnen doorsturen.
  FARO gebruikt de gegevens altijd alleen voor het betreffende doel.
 4. Verzending van gegevens
  In het algemeen verzendt FARO geen persoonsgegevens naar derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende bezoeker. FARO verkoopt of stelt geen persoonsgegevens tijdelijk tegen betaling beschikbaar aan derden voor marketingdoeleinden.
  FARO kan echter gebruik maken van externe dienstverleners om een overeenkomst uit te voeren of om aan een verzoek van de bezoeker te voldoen (bijv. bij het versturen van de gevraagde informatie per e-mail). Dergelijke dienstverleners handelen namens FARO en kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun functies te vervullen, maar mogen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast moeten zij de persoonsgegevens verwerken conform dit privacybeleid en zoals toegestaan door de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.
  Externe dienstverleners mogen ook worden ingeschakeld voor het verzamelen en verwerken van statistische gegevens zoals hierboven vermeld onder 2.1.
  Persoonsgegevens mogen worden verstuurd naar gelieerde ondernemingen van FARO als en voor zover de bezoeker expliciet om een dergelijke verzending verzoekt of als dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of aan een verzoek van de bezoeker te voldoen en als een dergelijke verzending duidelijk is voor de bezoeker (bijv. als een bezoeker solliciteert naar een functie die op de website van FARO door een gelieerde onderneming wordt aangeboden, zal deze sollicitatie naar de betreffende gelieerde onderneming worden doorgestuurd). Tot dergelijke verzendingen behoren ook ontvangers buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte, met name naar de FARO-holding als en voor zover een dergelijke verzending toegestaan is krachtens de toepasselijke wetten en voorschriften inclusief de zogenaamde Safe Harbor-principes (gericht op het bieden van een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens).
  De bedrijven in de FARO-groep houden zich aan de Safe Harbor-principes die zijn ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie.
 5. Beveiliging van gegevens
  FARO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van alle persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt en verstuurd te beschermen. Deze maatregelen zullen constant worden bijgewerkt en aangepast aan de technische ontwikkelingen.
 6. Bewaartermijn
  De toepasselijke wetten en voorschriften specificeren welke persoonsgegevens FARO kan en moet bewaren en hoe lang. Na afloop van deze termijnen wist of blokkeert FARO routinematig deze gegevens krachtens de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
  Waar geen specifieke bewaartermijnen gelden, wist of blokkeert FARO deze gegevens op het moment dat de redenen waarom de gegevens werden verzameld, niet meer van toepassing zijn.
 7. Openbaarmaking en keuze
  Bezoekers van de FARO-website kunnen verzoeken om openbaarmaking van hun persoonsgegevens die FARO mogelijk heeft opgeslagen, en kunnen FARO Technologies verzoeken om eerder verstrekte gegevens niet te gebruiken of deze te corrigeren of om eerder aan FARO verstrekte gegevens te verwijderen.
  Dergelijke verzoeken dienen te worden ingediend bij:

  Human Resources FARO Technologies

  250 Technology Park
  Lake Mary, FL 32746
  Phone: 407.333.9911
  Fax: 407.333.4181
  E-Mail: [email protected]

  De verzoeken moeten de naam, het adres en andere relevante contactgegevens van de bezoeker (telefoonnummer, e-mailadres)  bevatten. FARO zal er naar redelijkheid alles aan doen om zo snel mogelijk aan dergelijke verzoeken te voldoen. FARO kan verzoeken om een identiteitsbewijs voordat gegevens openbaar worden gemaakt of aan verzoeken wordt voldaan.

 8. Wijzigingen van dit privacybeleid
  De praktijken die in dit beleid worden beschreven, zijn de huidige beleidsrichtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens die gelden vanaf 25.11.2008. FARO behoudt zich het recht voor dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke wijzigingen zullen op passende wijze openbaar worden gemaakt.
 9. Links naar andere websites
  FARO-websites kunnen links naar andere “niet-FARO”-websites bevatten. FARO is niet aansprakelijk voor de inhoud of de privacyrichtlijnen en –praktijken op die websites. FARO moedigt alle gebruikers aan om de privacyverklaringen van die websites te lezen; hun privacypraktijken kunnen afwijken van die van FARO. 
 10. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (uw IP-adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Onze site is vernieuwd.

Als u al een account heeft, dan kunt u opnieuw te registreren.