Wyrównanie

Błędy wyrównania powodują przerwy w pracy narzędzi i obniżają wydajność maszyn. Przenośne urządzenia CMM, jak trakery i ramiona pomiarowe, stanowią doskonałe narzędzia do wyrównywania.

Traker FARO® jest stworzony do wielu zadań, jak wyrównywanie narzędzi maszyn, walców i pras, przyrządów i uchwytów montażowych czy samych urządzeń CMM. Ta dokładna i szybka metoda skraca czas przestoju, poprawia jakość i generuje właściwą analizę trendów zniekształceń i innych zmian w pracy maszyny.

W przypadku mniejszych zadań, jak wyrównywanie części na maszynie, doskonałym uzupełnieniem trakera jest ramię pomiarowe FaroArm.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.