Szczegółowe informacje

1. Konferencja

Location: Berlin
Dates: 16 Nov, 2017 - 17 Nov, 2017

Zarejestruj się już teraz na konferencję EMEA na temat bezpieczeństwa publicznego i kryminalistyki w Berlinie, gdzie odbędą się plenarne wykłady i warsztaty na temat kryminalistyki, przestępczości, kolizji, badań przeciwpożarowych i planowania bezpieczeństwa.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.