Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca informacji udostępnianych w internecie firmy FARO Technologies

 1. Informacje ogólne
  Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za przetwarzanie danych w połączeniu z obsługą tej witryny internetowej jest FARO Technologies („FARO”).
  FARO szanuje prywatność osobistą oraz prawo do prywatności każdego gościa witryny firmy. FARO dokłada wszelkich starań, by czynności gromadzenia, przetwarzania oraz przesyłania danych osobowych były zgodne z prawami krajów, w których prowadzi działalność, a także utrzymuje tradycje zachowywania najwyższych standardów etycznych podczas wykonywania działalności gospodarczej.
  Niniejsza polityka prywatności danych udostępnianych w internecie („polityka prywatności”) określa zasady, według których FARO gromadzi, przetwarza oraz przesyła informacje w tej witrynie internetowej.

 2. Gromadzone dane

  1. Dane gromadzone automatycznie
   Osoby odwiedzające witrynę FARO mogą odwiedzić ja bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
   Pewne informacje są rejestrowane automatycznie przy każdej próbie dostępu do witryny internetowej FARO. Takie informacje mogą zawierać adres IP komputera osoby odwiedzającej, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki internetowej, system operacyjny komputera osoby odwiedzającej, czas przebywania w witrynie internetowej FARO, odwiedzone obszary witryny internetowej FARO itp. Są to informacje techniczne i z zasady nie są, a także nie będą, wykorzystywane przez FARO do identyfikowania poszczególnych osób.
   FARO może również gromadzić anonimowe dane na temat osób odwiedzających za pomocą plików „cookie” w celu usprawnienia poziomu obsługi klientów. Pliki cookie są umieszczane na komputerach użytkowników przez witryny internetowe w celu zidentyfikowania osób odwiedzających i polepszenia poziomu użytkowania witryny. Informacje tego typu nie są przetwarzane na poziomie indywidualnym. Osoby odwiedzające mogą zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby informowała o próbie zapisania pliku cookie, umożliwiając jego przyjęcie lub odrzucenie. Osoby odwiedzające mogą również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej. Taka czynność może sprawić, że niektóre obszary witryn internetowych FARO nie będą działać poprawnie. Więcej informacji dla użytkowników, którzy chcą kontrolować pliki cookie w sposób opisany powyżej, znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniej przeglądarki.

  2. Dane udostępniane dobrowolnie
   Osoby odwiedzające witrynę internetową mogą dobrowolnie udostępniać FARO dane osobowe poprzez witrynę, lecz nie są do tego zobowiązanie FARO gromadzi dane osobowe osób odwiedzających witrynę, jeśli te osoby dobrowolnie udostępnią dane osobowe poprzez wysłanie wiadomości elektronicznych na adres kontaktowy podany w witrynie FARO po wypełnieniu i przesłaniu kwestionariuszy internetowych dotyczących opinii o witrynie poprzez komentowanie, prowadzenie dyskusji lub korzystanie z innych możliwych sposobów komunikacji; poprzez przesyłanie zapytań na temat produktów lub usług lub w trakcie procesu rekrutacyjnego.

 3. Cel gromadzenia danych
  FARO utrzymuje własne witryny internetowe wyłącznie w celu udostępniania informacji o produktach i usługach klientom oraz pracownikom, a także w celu umożliwienia komunikacji. Firma FARO Technologies gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w tej witrynie wyłącznie do tych celów. Jeśli te czynności służą innym celom, FARO wyraźnie opisze te cele podczas procesu gromadzenia informacji. FARO może w szczególności przetwarzać dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania i przesyłania żądanych informacji.
  W żadnym wypadku tego typu FARO nie wykorzystuje danych osobowych do innych celów niż opisane.

 4. Przesyłanie informacji
  FARO nie przesyła z reguły danych osobowych do osób trzecich bez wyraźnego zezwolenia danej osoby odwiedzającej. FARO w szczególności nie sprzedaje ani nie użycza danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych.
  FARO może jednak korzystać z usług podmiotów trzecich do celów wypełnienia zawartej umowy lub spełnienia prośby osoby odwiedzającej (np. w celu przesłania żądanych materiałów informacyjnych pocztą). Usługodawcy tego typu działają w imieniu FARO i mogą mieć dostęp do danych osobowych do celów związanych z wykonywaniem zadanych czynności, lecz nie mogą wykorzystywać udostępnionych informacji do innych celów. Usługodawcy muszą również przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności oraz stosownymi przepisami i prawami ochrony danych osobowych.
  FARO może również skorzystać z usług zewnętrznych usługodawców w celu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, czyli czynności przedstawionej w paragrafie 2.1.
  Dane osobowe mogą być przesyłane do firm powiązanych z FARO, jeżeli osoba odwiedzająca zażądała wykonania takich czynności bądź gdy takie czynności są niezbędne do wypełnienia umowy lub spełnienia prośby osoby odwiedzającej, i są dla takiej osoby oczywiste (np. jeśli osoba odwiedzająca odpowie na ofertę zatrudnienia, którą zamieszczono w witrynie internetowej FARO w imieniu firmy z nią powiązanej, informacje osoby odwiedzającej zostaną przesłane do odpowiedniej spółki). Dane mogą być przesyłane do odbiorców znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do spółki holdingowej FARO, jeśli taka czynność jest dozwolona przez odpowiednie prawa i przepisy – w tym przez tzw. zasady Safe Harbor.
  Firmy w grupie FARO stosują się do zasad Safe Harbor, które zostały wprowadzone przez Departament Handlu rządu Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Europejską.

 5. Bezpieczeństwo danych
  FARO chroni bezpieczeństwo wszystkich gromadzonych, przetwarzanych oraz przesyłanych danych osobowych, korzystając ze środków technicznych oraz organizacyjnych. Środki tego typu będą ciągle aktualizowane i uzupełniane w miarę rozwoju technologicznego.

 6. Okres przechowywania
  Rodzaje danych przechowywanych przez FARO oraz okres ich przechowywania określa odpowiednie prawo i przepisy.Po upływie wspomnianych okresów FARO regularnie usuwa dane lub blokuje możliwość korzystania z nich, zgodnie z przepisami i prawami dotyczącymi ochrony danych.
  Jeśli proces przechowywania danych nie podlega konkretnym warunkom, FARO usuwa lub blokuje te informacje po przeminięciu powodu pobrania danych.

 7. Ujawnienie oraz możliwość wyboru
  Osoby odwiedzające witrynę FARO mogą zażądać udostępnienia zebranych przez FARO danych osobowych, a także poprosić o niewykorzystywanie tych danych przez FARO, poprawić poprzednio udostępnione dane bądź usunąć udostępnione wcześniej informacje.  
  Zapytania dotyczące tych spraw należy kierować na adres:

  Human Resources
  FARO Technologies
  125 Technology Park
  Lake Mary, FL 32746
  Telefon: 407.333.9911
  Fax: 407.333.4181
  E-Mail: [email protected]

  Zapytania powinny zawierać imię i nazwisko, adres oraz inne odpowiednie dane kontaktowe osoby odwiedzającej (np. numer telefonu i adres e-mail). FARO dołoży wszelkich starań, aby spełnić takie żądania w jak najkrótszym czasie. FARO zastrzega prawo do zażądania dowodu tożsamości osoby odwiedzającej przed udostępnieniem odpowiednich danych bądź spełnieniem jakichkolwiek żądań.

 8. Zmiany niniejszej polityki prywatności
  Praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności są zasadami ochrony danych osobowych stosowane od dnia 25.11.2008. FARO zastrzega prawo do modyfikowania oraz uzupełniania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, aby zapewnić jej zgodność ze stosownymi prawami i przepisami ochrony danych osobowych. W takich wypadkach firma opublikuje odpowiednie powiadomienie.

 9. Łącza do innych witryn internetowych
  Witryny FARO mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez FARO. FARO nie odpowiada za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez właścicieli tych witryn. FARO zachęca wszystkich użytkowników do czytania oświadczeń o ochronie prywatności, które znajdują się w tych witrynach, ponieważ obowiązujące w nich praktyki dotyczące prywatności mogą być inne od stosowanych przez FARO. <

 10. Google Analytics
  Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej Google, Inc. (“Google”).
  Google Analytics korzysta z plików cookie, które dostarczają informacji, w jaki sposób użytkownik korzystaja z odwiedzaniej przez niego witryny internetowej. Zebrane informacje są transmitowane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Jeśli witryna internetowa posiada aktywną anonimizację adresów IP wśród członków Unii Europejskiej, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google skróci adres IP przed jego przesłaniem. Pełny adres IP będzie przekazany wyłącznie do serwera Google w USA i w wyjątkowych sytuacjach skrócony.
  Google będzie korzystał ze zgromadzonych informacji w celu oszacowania korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, do opracowywania raportów dla operatora strony na temat aktywności na stronie oraz świadczył inne usługi operatorowi strony związane z aktywnością na stronie i użytkowaniem internetu. Google nie będzie łączył adresu IP przeglądarki przesłanego do celów Google Analytics z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest skonfigurowanie blokowania wszystkich plików cookie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Co więcej, możliwa jest ochrona przed gromadzeniem informacji dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP)  wygenerowanych przez pliki cookie i ich przetwarzaniem przez Google poprzez pobranie i instalację przeglądarki plug-in dostępnej pod złączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej Google, Inc. (“Google”).
  Google Analytics korzysta z plików cookie, które dostarczają informacji, w jaki sposób użytkownik korzystaja z odwiedzaniej przez niego witryny internetowej. Zebrane informacje są transmitowane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Jeśli witryna internetowa posiada aktywną anonimizację adresów IP wśród członków Unii Europejskiej, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google skróci adres IP przed jego przesłaniem. Pełny adres IP będzie przekazany wyłącznie do serwera Google w USA i w wyjątkowych sytuacjach skrócony.
  Google będzie korzystał ze zgromadzonych informacji w celu oszacowania korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, do opracowywania raportów dla operatora strony na temat aktywności na stronie oraz świadczył inne usługi operatorowi strony związane z aktywnością na stronie i użytkowaniem internetu. Google nie będzie łączył adresu IP przeglądarki przesłanego do celów Google Analytics z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest skonfigurowanie blokowania wszystkich plików cookie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Co więcej, możliwa jest ochrona przed gromadzeniem informacji dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP)  wygenerowanych przez pliki cookie i ich przetwarzaniem przez Google poprzez pobranie i instalację przeglądarki plug-in dostępnej pod złączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.