Wielkogabarytowe pomiary 3D stały się szybsze i prostsze, jak nigdy przedtem

Trackery laserowe FARO VantageS i VantageE to niezwykle dokładne, przenośne współrzędnościowe maszyny pomiarowe, które umożliwiają konstruowanie produktów, optymalizację procesów i dostarczanie rozwiązań dzięki szybkiemu, prostemu i precyzyjnemu wykonywaniu pomiarów. Oba modele optymalizują zarządzanie wydajnością procesów roboczych w pomiarach wielkogabarytowych, w tym, m.in., w wyrównywaniu zespołów, kontroli części i zespołów, montażu i wyrównywaniu maszyn oraz inżynierii odwrotnej.

Model VantageS jest przeznaczony do zastosowań pomiarowych od krótkiego do dalekiego zasięgu (do 80 metrów), a model VantageE służy do zastosowań od krótkiego do średniego zasięgu (do 25 metrów). Oba kompaktowe modele oferują:

RemoteControls Workflow  (zgłoszona do opatentowania), funkcja która optymalizuje pracę urządzenia. Umożliwia jednemu użytkownikowi sterowanie takimi funkcjami, jak podgląd wideo na żywo i sterowanie ruchami trackera za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Jeden operator może z łatwością sterować urządzeniem z dowolnego miejsca w miejscu pomiarów.

Najlepsza w branży mobilność oraz zintegrowany główny układ sterowania (MCU). Urządzenie Laser Tracker można łatwo transportować między miejscami pracy w jednej walizce.

Szybkozmienne baterie eliminują konieczność zasilania prądem przemiennym i okablowania.

Łączność Wi-Fi® klasy przemysłowej zapewnia niezawodną komunikację bezprzewodową.

Łatwa integracja opatentowanego przez FARO Super 6DoF wraz z rozwiązaniem TrackArm całkowicie eliminuje trudności związane z linią widzenia.

FARO Vantage Laser Tracker

FARO VantageS i VantageE to wysokowydajne, wartościowe urządzenia Laser Tracker, dzięki którym użytkownicy maksymalnie zwiększą wydajność i skrócą czas kontroli o 50% do 75%. Laser Tracker wyznacza standard zarządzania wydajnością procesów roboczych w pomiarach wielkogabarytowych, umożliwia zdalne sterowanie za pomocą urządzeń przenośnych, a także oferuje wyjątkową mobilność, zasilanie bateryjne, wytrzymałość i wysoką dokładność.

  • VantageS: kulista przestrzeń robocza 160 m
  • VantageE: kulista przestrzeń robocza 50 m
  • Dokładność do 0,015 mm*

*Typowa wydajność pomiarów kątowych w odległości 2 m

Traker FARO ION

Traker FARO ION, najdokładniejszy traker na świecie

Traker FARO ION to najbardziej zaawansowany i nowoczesny traker firmy FARO w historii. Charakteryzuje się wyższą dokładnością, większym zakresem pomiarowym, mniejszą masą oraz najszybszym i najbardziej wyrafinowanym układem pomiaru odległości. Mimo tych wszystkich osiągnięć technicznych, traker FARO ION został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, a jego obsługa i konserwacja nie sprawiają problemów.

Maksymalny zakres roboczy 110 m

Dokładność objętościowa 0,049 mm przy 10 m

Rozwiązanie FARO Super 6DoF TrackArm

Mierzy dowolne obiekty dowolnej wielkości w dowolnej lokalizacji, a jego koszt to zaledwie ułamek kosztu porównywalnych systemów.

Rozwiązanie FARO Super 6DoF TrackArm łączy platformę FARO Vantage (VantageS, VantageE lub starsze systemy Vantage) z jednym lub kilkoma ramionami FARO ScanArm® w celu zapewnienia sondy pomiarowej o sześciu stopniach swobody. Przełączając między trackerem i ramieniem, użytkownicy mogą docierać do ukrytych punktów, nawet za narożniki i do wnętrz otworów. Wyeliminowano problemy z linią widzenia.

To rozwiązanie umożliwia kontrole, inżynierię odwrotną lub przeprowadzanie analiz części względem modelu CAD z większą łatwością, niż kiedykolwiek dotąd.

Super 6DoF TrackArm jest dostępny w postaci kompletnego systemu, obejmującego Laser Tracker, ramię ScanArm oraz zestaw TrackArm Kit.

Typowa precyzja pomiarów:
80µm + 5 µm/m

Kontakt

Infolinia: 00800-3276-7253
Wsparcie: 00800-3276-7378
Telefon: 0 71 339 32 76

Product Video FARO Laser Tracker - PL

Obejrzyj film