Slide background

We are FARO

The world's most trusted
source for 3D measurement, imaging
and realization technology.

Slide background

ENABLING

FASTER, MORE ACCURATE, COMPELLING
AND USEABLE 3D DOCUMENTATION

Slide background

ACCELERATING

EXECUTION TIMELINES

Slide background

MINIMIZING

IN FIELD 3D DOCUMENTATION
AND MEASUREMENT TIMES

Slide background

SHRINKING

MARGIN IMPACTING SCRAP
AND REWORK COSTS

Slide background

REDUCING

DEVELOPMENT RISK

Slide background

We are FARO

The world's most trusted
source for 3D measurement, imaging
and realization technology.

Slide background

ENABLING

FASTER, MORE ACCURATE, COMPELLING
AND USEABLE 3D DOCUMENTATION

Slide background

ACCELERATING

EXECUTION TIMELINES

Slide background

MINIMIZING

IN FIELD 3D DOCUMENTATION
AND MEASUREMENT TIMES

Slide background

SHRINKING

MARGIN IMPACTING SCRAP
AND REWORK COSTS

Slide background

REDUCING

DEVELOPMENT RISK

Slide background
Slide background

We are FARO

The world's most trusted
source for 3D measurement, imaging
and realization technology.

Världens mest tillförlitliga leverantör av 3D-mätteknik

FARO utvecklar och marknadsför bärbara koordinatmätmaskiner och 3D-bildenheter för att lösa dimensionella metrologiproblem.

Teknologi från FARO tillåter högprecisionsmätningar i 3D, avbildningar och jämförelser av delar och sammansatta strukturer inom produktions- och kvalitetssäkringsprocesser. Enheterna används för att inspektera komponenter och konstruktioner, samt för produktionsplanering och dokumentation av utrymmen med stora volymer eller strukturer i 3D, mm. FAROs 3D-mätteknik låter företag maximera effektiviteten och förbättra processer. 

FACTORY METROLOGY

Empowering Quality

FARO provides a full portfolio of turnkey, 3D measurement solutions for actionable manual and automated inspection of any part, component or final assembly to streamline and maximize efficiencies across the manufacturing process.

CONSTRUCTION BIM-CIM

Informed Lifecycle

FARO provides 3D solutions for as-built data capturing and 3D visualization of architecture, engineering and construction projects that allow AEC professionals to quickly and accurately extract desired 2D and 3D documentation and deliverables.

PRODUCT DESIGN

Accelerate Design

FARO provides a full portfolio of turnkey, 3D measurement solutions for actionable manual and automated inspection of any part, component or final assembly to streamline and maximize efficiencies across the manufacturing process.

PUBLIC SAFETY-FORENSICS

Proven Facts

FARO provides revolutionary forensics solutions for crime, crash and fire investigators that digitally capture the scene, analyze the data in 3D, and enable compelling and persuasive presentations.

3D SOLUTIONS

Made to Order

FARO 3D SOLUTIONS is the best in class partner for complex projects that require advanced integration, interaction or customized development of FARO solutions.

3D SERVICES

Accurate. Efficient. At Your Site or Ours.

FARO 3D SERVICES as your trusted partner, is committed to world class excellence in product training, support, repair, and measurement services.

Din kontaktperson

Södra Sverige och Danmark

Direct dial: +46 (0)725489932

Mellersta och Norra Sverige

Direct dial: +46 (0)706277794

Skandinavien

Direct dial: +46 (0)704548097

Support: +49(0)71509797400

Our site has been updated.

If you already have an account, please register again.