Gizlilik Politikası


FARO TECHNOLOGIES İNTERNET GİZLİLİK POLİTİKASI

1.    Genel
Bu web sitesiyle ilgili veri işleme sorumluluğu FARO Technologies'e ("FARO") aittir. FARO hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayın.
FARO kişisel gizliliğe saygı gösterir ve web sitesine gelen her ziyaretçinin mahremiyetini korur. FARO kişisel bilgi toplarken, işlerken ve aktarırken iş yaptığı ülkelerin yasalarıyla uyumlu hareket etmeye gayret eder ve iş uygulamalarında en yüksek etik standartları uygular.

İşbu İnternet Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası") FARO'nun bu web sitesi aracılığıyla topladığı, işlediği ve aktardığı kişisel bilgiler konusunda uyguladığı gizlilik ilkelerini belirtmektedir.
2.    Toplanan Veriler
1.    Otomatik Toplanan Veriler
Genel olarak, ziyaretçiler kişisel bilgi vermeden FARO'nun web sitesine girebilir.
FARO web sitesine her girildiğinde bazı veriler otomatik kaydedilir. Bu IP adresi, kullanılan tarayıcının tipi, erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi, FARO web sitesinde kalış süresi ve FARO web sitesinde ziyaret edilen alanlar gibi verileri kapsayabilir. Bu tür veriler teknik nitelikte olup FARO tarafından bireylerin kimliğini saptamak üzere kullanılamaz ve kullanılmayacaktır.
FARO müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla ayrıca çerezler yoluyla web sitesi kullanıcıları hakkında anonim veriler toplayabilir. Çerezler, web sitelerinin kullanıcıyı tanımlamak ve web sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcı bilgisayarlarına yerleştirdikleri dosyalardır. Bu verilerin hiçbiri bireysel düzeyde incelenmez. Ziyaretçiler, tarayıcılarının çerez kabul etmeden önce uyarı vermelerini sağlayabilir ve böylece çerezi kabul edip etmemeye karar verebilirler. Ziyaretçiler tarayıcılarını çerez kabul etmemek üzere de ayarlayabilirler. Bununla birlikte, ziyaretçiler bu ayarı kullandıklarında, FARO web sitelerinin bazı alanları doğru çalışmayabilir. Çerezleri yukarıda tarif edildiği gibi kontrol etmek isteyen ziyaretçilerin tarayıcılarının kullanım kılavuzuna başvurmaları rica olunur.

2.    Gönüllü Sağlanan Veriler
Web ziyaretçileri FARO web sitelerinde kişisel verilerini girebilirler, fakat bunu yapmak zorunda değildirler. FARO, FARO web sitesinden alınan iletişim bilgilerini kullanarak e-posta gönderen, web sitesiyle ilgili görüşlerini belirtmek üzere çevrimiçi anket formlarını doldurup gönderen, sağlanan yorumlama, tartışma veya başka iletişim veya görüş bildirme olanaklarını kullanan, ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi talep eden veya iş arayan ve böylece kişisel verilerini gönüllü olarak sağlayan web sitesi ziyaretçilerinin verilerini toplar.

3.    Veri Toplamanın Amacı
FARO'nun web sitelerini işletmesinin tek amacı, müşteri ve çalışanlarına ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verip iletişim olanağı sağlamaktır. Veriler toplanırken özel nedenler açıkça belirtilmediği sürece, FARO Technologies sadece bu amaçla web sitesi aracılığıyla kişisel veriler toplar, işler ve kullanır. FARO, verileri özellikle sorulara yanıt vermek ve talep edilen bilgileri göndermek amacıyla işler.
FARO, verileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmaz.

4.    Veri Aktarımı

Genel olarak, FARO ilgili ziyaretçinin açık onayı olmadan kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarmaz. FARO kişisel verileri pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara satmayacak ve kiralamayacaktır.
Bununla birlikte, FARO bir sözleşmenin ifası için veya ziyaretçinin bir talebini yerine getirmek için (örn. talep edilen bilgileri postayla göndermek için) üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarını kullanabilir. Böyle hizmet sağlayıcıları FARO adına hareket eder ve onların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli kişisel verilere erişmelerine izin verilir, fakat bu kişisel verileri başka amaçlar için kullanmalarına izin verilmez. Ayrıca, kişisel verileri bu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma yasa ve yönetmelikleriyle uyumlu olarak işlemek zorundadırlar.
Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları yukarıdaki bölüm 2.1'de tarif edilen istatistik verilerini toplayıp işlemek için de kullanılabilir.
Kişisel veriler, ziyaretçinin açık talebi ölçüsünde veya bir sözleşmenin ifası ya da ziyaretçinin talebini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde ve ziyaretçi böyle bir aktarımın gerçekleşeceğinin bilincindeyse, FARO'ya bağlı şirketlere aktarılabilir (örn. ziyaretçi bağlı bir şirketin FARO'nun web sitesinde yayımlanan iş ilanına dayanarak iş başvurusunda bulunursa, başvuru bağlı şirkete aktarılacaktır). Veriler, güvenli liman ilkeleri de dahil geçerli yasa ve yönetmeliklerce izin verildiği ölçüde Avrupa Birliği ve/veya Avrupa Ekonomik Alanının dışında bulunan alıcılara, özellikle de FARO'nun holding şirketine aktarılabilir.
FARO Grubuna dahil şirketler, ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen güvenli liman ilkelerine uyarlar.

5.    Veri Güvenliği
FARO toplanan, işlenen ve aktarılan tüm kişisel verileri korumak için teknolojik ve kurumsal önlemler alır. Bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır.

6.    Depolama Süresi

Geçerli kanun ve yönetmelikler FARO'nun hangi kişisel verileri ne kadar süreyle depolayabileceğini ya da depolamak zorunda olduğunu belirler. Süre bitiminde FARO verileri düzenli olarak veri koruma yasa ve yönetmelikleri uyarınca siler veya bloke eder.
Veri depolama süresinin belirlenmediği durumlarda FARO verileri toplama nedenleri ortadan kalktığında siler veya bloke eder.

7.    Açıklama ve Seçenekler
FARO web sitesinin ziyaretçileri, FARO'nun depoladığı kendilerine ait özel bilgilerin açıklanmasını, FARO Technologies'in daha önce sağlanan verileri kullanmamasını, daha önce sağlanan verilerin düzeltilmesini veya daha önce FARO'ya sağlanan verilerin silinmesini talep edebilir.

Başvuru adresi:

Human Resources FARO Technologies

250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
Phone: 407.333.9911
Fax: 407.333.4181
E-Mail: hr@faro.com


Başvuru ziyaretçinin adını, adresini ve başka önemli iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi) içermelidir. FARO böyle talepleri bir an önce yerine getirmek üzere makul ölçüde elinden geleni yapacaktır. FARO verileri açıklamadan önce veya herhangi bir talebi yerine getirmeden önce kimlik belgesi talep edebilir.

8.    Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Bu Gizlilik Politikasında tarif edilen uygulamalar, 25.11.2008 tarihi itibarıyla geçerli kişisel veri koruma ilkelerine dayanmaktadır. FARO bu Gizlilik Politikasını gerektiğinde geçerli veri koruma yasa ve yönetmelikleri uyarınca değiştirme veya uyarlama hakkını saklı tutmaktadır. Böyle değişiklikler uygun şekilde kamuya ilan edilecektir.

9.    Başka Web Sitelerine Linkler
FARO web siteleri, FARO'ya ait olmayan başka web sitelerine linkler içerebilir. FARO söz konusu web sitelerinin içeriği, gizlilik politikası veya uygulamalarıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. FARO tüm kullanıcıları söz konusu sitelerin gizlilik beyanlarını okumaya teşvik eder; onların gizlilik beyanları FARO'nunkinden farklı olabilir.


4.    Google Analytics

Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından temin edilen bir internet analitik servisi olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair web analizi sağlamaya yardımcı olmak üzere, “çerezler (cookies)” ile yani bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları ile çalışır. Websitesi kullanımınızla ilgili çerezler tarafından üretilen bilgiler, biraraya getirilmekte ve genellikle ABD'deki sunuculara Google tarafından kaydedilmektedir. Eğer EU üyesi olan ülkelerin birinde veya Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dahil alanlarda, bu web sitesinde IP anonimleştirmesi aktif hale getirilmişse, Google IP adresinizi iletmeden önce kısaltmaktadır. Tam IP adresiniz yalnızca ABD'deki sunucuya iletilir ve orada ender durumlarda kısaltılır. Google bu bilgiyi web sitesi kullanımınız, web sitesi operatörleri için web sitesi aktiviteleriyle ilgili rapor derleme gibi amaçlarla, web sitesiyle ilgili aktiviteler ve internet kullanımı için sunulan diğer servislerde kullanmaktadır. Google, Google Analytics için transfer edilen tarayıcınızın IP adresini, tutmakta olduğu diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz; bununla beraber, bu işlemi yapmanız durumunda bu web sitesini tam fonksiyonları ile kullanmanız mümkün olmayacaktır. Çerezler tarafından temin edilmekte olan web sitesi kullanımınız hakkındaki verilerin toplanmasını ve Google tarafından işlenmesini (IP adresiniz dahil) aşağıda iletilen linkten tarayıcı eklentilerini yükleyerek ve bilgisayarınıza kurarak engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Yasal Hususlar

Web Sitesindeki Bilgiler
FARO Europe GmbH & Co. KG bu web sitesindeki bilgileri iyi niyetle sağlamakla birlikte herhangi bir garanti vermez, ve bu bilgiler kesinlikle FARO Europe GmbH & Co. KG veya herhangi bir alt ya da bağlı şirketi için bağlayıcı bir sözleşme veya başka türlü taahhüt teşkil etmez. Bundan başka, bu web sitesinin içerdiği bilgiler haber vermeden değiştirilebilir veya güncellenebilir.


Başka Hususlar
Bu web sitesi aracılığıyla FARO Europe GmbH & Co. KG'ye veya herhangi bir alt ya da bağlı şirkete gönderilen yorumlar, malzemeler, sorulara verilen yanıtlar veya önerilerin gizli nitelikte olmadığı varsayılacaktır. FARO Europe GmbH & Co. KG böyle yorum veya malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk altında değildir ve böyle yorumları veya malzemeleri sınırsızca kullanabilir, çoğaltabilir veya dönüştürebilir. FARO Europe GmbH & Co. KG ayrıca böyle yorum veya malzemelerin içerdiği fikirleri, ihtisas bilgilerini, konseptleri ya da teknikleri özgürce kullanabilir.


FARO Europe GmbH & Co. KG bu site aracılığıyla eriştiğiniz herhangi başka bir web sitesi için doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez, ve böyle siteler FARO Europe GmbH & Co. KG'nin kontrolünün dışındadırlar.
FARO Europe GmbH & Co. KG, alt şirketleri veya bağlı şirketleri bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan kâr kaybı, işletme kesintisi, veri işlem sistemlerinde meydana gelen program veya veri kaybı ve başka dolaylı zararlar için doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmemektedir.


Telif Hakkı
Bu web sitesinin sayfaları telif hakkıyla korunan malzeme içermektedir ve FARO Europe GmbH & Co. KG'nin önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz.
© FARO Europe GmbH & Co KG

FARO, THE MEASURE OF SUCCESS ve Faro mavisi FARO Technologies Inc.'e ait markalar ve tescilli markalardır.
© 2001-2007 FARO Technologies Inc.
Tüm hakları saklıdır.

Bize Ulaşın

Ücretsiz: 00800 3276 7378
Ofis Tel: +90 216 688 08 97