fbpx

Privacybeleid

FARO Privacybeleid

Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door FARO Technologies Inc. (“FARO”, “wij, “onze”, of “ons”). FARO respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Deze kennisgeving beschrijft de soorten informatie die wij over bezoekers aan de FARO-website verzamelen, hoe we de informatie kunnen gebruiken en met wie we deze kunnen delen. Deze kennisgeving beschrijft ook (1) de maatregelen die wij nemen om de informatie die we verzamelen te beschermen en (2) uw rechten en voorrechten ten aanzien van het door ons verzamelen, gebruiken en bekendmaken van informatie over u.

Deze kennisgeving is consistent met FARO’s kennisgeving over de naleving van het privacyschild met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische ruimte naar de Verenigde Staten.

Deze kennisgeving geldt voor de FARO-website, op www.faro.com, en alle andere versies van FARO-website die FARO exploiteert. Wij wijzen u erop dat ons privacybeleid kan verschillen in de diverse landen waarin wij opereren om de plaatselijke omstandigheden en wettelijke voorschriften te kunnen naleven.

Ter verduidelijking: deze mededeling is alleen van toepassing op de via de FARO-website verzamelde gegevens en beschrijft niet de manieren waarop we offline verkregen gegevens kunnen verzamelen of gebruiken, of de praktijken voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van dochterondernemingen of zakenpartners van FARO die onze diensten op hun website aanbieden (samen “partners”) of andere derden. Raadpleeg voor informatie over de methoden voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken door een partner of andere externe partij het privacybeleid op de website van de betreffende partij.

Door FARO aangeboden goederen en diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan zestien jaar (16). FARO verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens (zoals hierna beschreven) van personen jonger dan zestien (16) jaar. Op de FARO-website mag geen informatie worden ingediend of gepost door bezoekers jonger dan 16 jaar.

 

Rechtsgrondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens

FARO verzamelt persoonlijke informatie over mensen die de website bezoeken om hun legitieme zakelijke belangen te beschermen. FARO vertrouwt ook op de toestemming van de bezoekers van haar website.

 

Informatie die we kunnen verzamelen

De informatie die we kunnen verzamelen behoort tot twee categorieën: persoonsgegevens en gegevens op websiteniveau. persoonsgegevens zijn gegevens die we direct verbinden aan een bepaalde persoon of entiteit, zoals onder meer, naam, bedrijfsnaam, branche, functienaam of rol, land, postcode, telefoonnummers, e-mailadres, productinteresse, serienummers van apparatuur, hoe u over FARO hebt gehoord, betaalinformatie (inclusief creditcardnummers of nummers van online betalingsdiensten) en financiële informatie zoals bankrekeningnummers. De persoonlijke informatie die u verschaft zal op basis van de context verschillen en we zullen uw persoonlijke informatie niet verzamelen, tenzij u die beschikbaar stelt. Het verschaffen van uw persoonsgegevens is op geen enkel moment tijdens uw bezoek aan de FARO-website verplicht; het is echter mogelijk dat u persoonsgegevens moet verschaffen om bepaalde FARO-diensten te kunnen gebruiken of voor het aanschaffen van door FARO op zijn website aangeboden goederen. U kunt ons ook op andere manieren persoonsgegevens verstrekken, zoals door deelname aan online onderzoeken, reclameacties, wedstrijden en prijsvragen, downloaden van whitepapers, webinars, en andere materialen via de FARO-website, en gerelateerd aan andere producten, diensten, functies, of aanvragen die via de FARO- website beschikbaar worden gesteld.

Gegevens op websiteniveau bestaan uit anonieme informatie over het gebruik van onze website of diensten, die met behulp van geautomatiseerde methoden, waaronder cookies en webbakens, door of namens FARO wordt verzameld en/of samengesteld. “Cookies” zijn kleine, vanaf een webserver verstuurde identificatiemiddelen, die op de harde schijf van uw computer of in uw browser worden opgeslagen tijdens de interactie met websites of het opslaan van informatie of instellingen in uw browser. Een “webbaken”, ook wel bekend als internettag, pixeltag of transparante GIF, koppelt webpagina’s aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt voor het weer overdragen van met cookies verzamelde informatie naar een webserver. Gegevens die met deze geautomatiseerde methoden op websiteniveau zijn verzameld kunnen onder meer bestaan uit informatie die wij kunnen verzamelen en opslaan over uw bezoek aan en gebruik van de FARO-website, zoals uw IP-adres, schermresolutie, browserversie en gebruikt besturingssysteem, datum en tijd waarop u de websites bezoekt, pagina’s die u bezoekt, en of u naar deze website bent geleid vanaf een andere website of zoekmachine, de identiteit van die website of zoekmachine.

Naast de cookies en webbakens die we instellen, kunnen wij ook bepaalde externe dienstverleners toestaan om voor gegevensanalyse namens ons cookies en webbakens in de pagina’s van de FARO-website op te nemen en om zelf van dergelijke cookies en webbakens ontvangen gegevens op websiteniveau te behouden en te gebruiken. Externe dienstverleners die namens ons gegevens op websiteniveau verzamelen kunnen informatie over hun methoden voor gegevensverzameling verschaffen en, in sommige gevallen, een afmeldmogelijkheid aanbieden op hun respectievelijke websites die u hier kunt bezoeken: (HostingGoogleAdobe).

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u meestal uw browserinstellingen aanpassen. U kunt ook bepaalde webbakens buiten gebruik stellen door de daaraan verbonden cookies te weigeren. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kunnen bepaalde functies van de FARO-website daardoor niet goed of helemaal niet functioneren.

 

Hoe we de informatie die we verzamelen kunnen gebruiken

We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. voor onze dagelijkse zakelijke doelen, zoals het opzetten en beheren van uw klantaccount, het leveren van producten en diensten die u aanvraagt, het verwerken en innen van betalingen en het leveren van klantenservice;
 2. het aanbieden van onze producten of diensten en/of de producten of diensten van anderen aan u;
 3. het corresponderen over, en beheren van uw deelname aan speciale evenementen, programma’s, onderzoeken, wedstrijden, prijsvragen en andere aanbiedingen of reclameacties;
 4. om u in staat te stellen met FARO en onze klanten te communiceren via onze prikborden, blogs en sociale media;
 5. het evalueren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het analyseren van de effectiviteit van producten, diensten en website;
 6. het uitvoeren van gegevensanalyses, waaronder zoeken van markten en klanten, trendanalyse, demografische analyse en financiële analyse; en
 7. naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften en ons beleid.

Daarnaast gebruiken we op websiteniveau verzamelde gegevens met behulp van automatische middelen voor doeleinden als:

 1. afstemmen van bezoeken aan onze website op basis van waarneembare klantvoorkeuren;
 2. aanbieden van inhoud (waaronder reclame) die aansluit op de interesse van onze gebruikers, gebaseerd op de manier waarop de interactie van onze gebruikers en onze website plaatsvindt;
 3. diagnose van technische en serviceproblemen; en
 4. beheren van onze websites

 

Applicaties en widgets

Op bepaalde pagina’s van deze websites kunnen we applicaties of widgets van derden opnemen, waarmee interactie of het delen van inhoud door gebruikers mogelijk is. “Widgets” zijn miniprogramma’s die specifieke diensten of inhoud van een externe partij leveren. Deze widgets, zoals een Facebook “Deel”- of “Like”-knop, kunt u zien op de webpagina die u bezoekt. Door uw interactie met een widget kan een externe partij meestal bepaalde informatie over u verzamelen door middel van de cookies van deze externe partij of zijn registratie-informatie. In bepaalde gevallen kan de externe partij u herkennen via zijn widgets en cookies, zelfs wanneer er geen interactie tussen u en de widget plaatsvindt. U kunt het privacybeleid van de externe partijen raadplegen voor meer inzicht in hun praktijken en methoden voor gegevensverzameling die zij u ter beschikking stellen [LINK naar websites van widgetleveranciers]. Het privacybeleid van deze externe partijen geldt voor en bepaalt alle praktijken voor gegevensverzameling via de interactie met dergelijke widgets.

 

Advertentienetwerken

Wij kunnen samenwerken met advertentienetwerken, bedrijven die gerichte reclames aan consumenten tonen en statistieken en metrics voor het leveren van dergelijke advertenties genereren. Deze bedrijven zijn meestal externe advertentieservers, reclamebureaus, technologieverkopers, leveranciers van gesponsorde inhoud en onderzoeksbureaus, en ze kunnen de via cookies, webserverlogs en webbakens verzamelde gegevens gebruiken voor het leveren van aanpassingen, auditing, onderzoek en rapportage aan ons, onze partners en andere adverteerders. Het verzamelen van gegevens vindt zowel plaats op deze website als op externe websites die aan de advertentienetwerken deelnemen. Dit proces verbetert de toepassing van onze marketingprogramma’s en helpt ons de effectiviteit van dergelijke inspanningen te volgen. Onze advertentienetwerken kunnen deze informatie ook gebruiken voor het bepalen of voorspellen van de kenmerken en voorkeuren van hun respectievelijke advertentiedoelgroepen, voor het meten van de effectiviteit van hun advertenties, en voor andere doeleinden.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan een advertentienetwerk als u op een aangepaste advertentie reageert of die bekijkt. Wanneer u echter een advertentie bekijkt of daarop reageert, bestaat de mogelijkheid dat de adverteerder veronderstelt dat u in het onderwerp van de advertenties geïnteresseerd bent. Klik op de volgende link om de website van het Network Advertising Initiative te bezoeken voor meer informatie over adserving-bedrijven en om u af te melden bij de daar vermelde bedrijven.

Wij wijzen u erop dat u zich daarmee niet afmeldt voor het zien van advertenties, maar dat u alleen wordt uitgesloten van op uw interesses gebaseerde advertenties. Als u de website van FARO of websites van gelieerde ondernemingen gebruikt, zult u algemene advertenties blijven zien.

 

Automatisch verzamelde informatie

Er kunnen op deze website gebruiksgegevens worden verzameld met behulp van technologie die werd geleverd door externe partijen die namens FARO optreden. Ook de klikpaden van websitegebruikers die niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd, worden voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld. De verzamelde gegevens worden uitsluitend door FARO gebruikt en nooit aan externe partijen doorgegeven. Het verzamelen van gegevens gebeurt volgens de huidige richtlijnen voor gegevensbescherming die zijn afgestemd op de regio’s waarin FARO actief is.

In de Europese Unie garandeert elk gebruikt traceringsprogramma niet alleen dat er geen cookies worden aangemaakt, maar voorkomt het ook dat de lokaal opgeslagen cookies van de gebruiker bekend worden. Gegevens die worden verzameld met door externe leveranciers geleverde technologie wordt niet gebruikt om de websitegebruiker persoonlijk te identificeren. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse van de website of het testen van marketingactiviteiten.

 

Informatie die wij delen

FARO kan persoonlijke informatie over u delen met andere bedrijven indien dit nodig is om een legitiem zakelijk doel te bereiken of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We kunnen gegevens op websiteniveau delen met externe partijen, waaronder onze partners, dealers, bedrijven voor marketing en leadgeneratie, om elke reden en zonder kennisgeving aan u. Wij verkopen persoonsgegevens niet en delen ze ook anderszins niet, behalve als hieronder beschreven:

 • Partners. FARO kan uw persoonsgegevens met zijn partners delen zolang bekendmaking en gebruik van persoonsgegevens door dergelijke entiteiten consistent met deze kennisgeving is.
 • Dienstverleners. We kunnen externe partijen inschakelen om namens ons de op deze website aangeboden diensten of andere diensten bij ons te leveren. In dergelijke gevallen zullen wij dergelijke leveranciers verzoeken om uw persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen en deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitvoeren van diensten zoals die door ons worden aangegeven in overeenstemming met deze kennisgeving.
 • Onderzoeken/prijsvragen/reclameacties. Indien u deelneemt aan een onderzoek, prijsvraag, wedstrijd of andere reclameactie op de FARO-website die door FARO en een externe partij is gesponsord, dan houdt dit impliciet in dat u FARO toestemming verleent voor het delen van uw persoonsgegevens die werden verzameld in verband met het onderzoek, de prijsvraag, wedstrijd of reclameactie met de externe leverancier. Nadat de gegevens aan een dergelijke externe partij zijn doorgegeven, is daaropvolgend gebruik of bekendmaking onderhevig aan het privacybeleid en de praktijken van die externe partijen.
 • Overige. We zouden informatie, ook persoonsgegevens, kunnen inzien of bekendmaken om: (i) onze belangen en de wettelijke rechten of eigendommen van FARO en onze partners te beschermen of te verdedigen; (ii) de rechten, belangen en veiligheid van gebruikers van onze website of burgers te beschermen of te verdedigen; (iii) tegen fraude te beschermen of voor doeleinden voor risicobeheer; of (iv) te voldoen aan naar onze inzichten verstandige gerechtelijke gebruiken, aan bestaande wetten of gerechtelijke procedures. Daarnaast kunnen we, als we (vrijwel) al onze bedrijfsactiviteiten verkopen, of een wezenlijk deel van onze activa verkopen of overdragen, of anderszins betrokken zijn bij een overname of overdracht van alle of een substantieel deel van onze bedrijfsactiviteiten, alle informatie die we hebben verzameld of opgeslagen, inclusief uw persoonsgegevens, als onderdeel van deze transactie overdragen aan de partijn die bij deze transactie zijn betrokken.

 

Opslag van informatie

Persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van lokale wet- en regelgeving en legitieme zakelijke vereisten. Wij slaan persoonsgegevens op voor de periode die nodig is om de gevraagde diensten te verlenen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. het bijhouden van opt-out lijsten om reclamebeslissingen te voldoen of om wettelijke bewaarverplichtingen na te komen), zoals overeengekomen in een individuele toestemming om geschillen te beslechten en om anderszins te voldoen aan de doeleinden, rechten en verplichtingen die in dit privacybeleid. De bewaartermijnen kunnen aanzienlijk variëren naar gelang van het soort informatie en het gebruik ervan. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op criteria zoals wettelijke bewaartermijnen, hangende of mogelijke rechtszaken, onze intellectuele eigendom of eigendomsrechten, contractvereisten, gebruiksaanwijzingen of -behoeften en historische archivering. Wanneer persoonlijke gegevens uit onze systemen worden verwijderd, worden deze verwijderd of vernietigd door passende beveiligingsprotocollen, zodat ze niet kunnen worden gereconstrueerd of gelezen.

 

Uw keuzes

U hebt het recht bepaalde keuzes te maken over hoe we met u communiceren en de informatie die we over u verzamelen en met externe partijen delen. U kunt ervoor kiezen geen reclamemededelingen van ons te ontvangen door op de afmeldlink in onze reclamemails te klikken, door uw e-mailvoorkeuren aan te passen of door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in onderstaande paragraaf “Contact met ons opnemen”’. U kunt ook uw toestemming aan FARO voor het delen van uw persoonsgegevens met externe partijen, zoals in deze kennisgeving beschreven, intrekken door contact met ons op te nemen op de manieren die in onderstaande paragraaf “Contact met ons opnemen” worden vermeld, waarna we uw verzoek zullen honoreren.

 

jouw rechten

Personen in de EU krijgen bepaalde rechten die aan beperkingen en/of begrenzingen kunnen worden onderworpen. Deze rechten omvatten het recht op: i) verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens; ii) verzoeken om toegang tot of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens; en iii) het recht op doorgifte van gegevens.

Personen in de EU hebben ook het recht om een klacht over de verwerking van hun persoonsgegevens in te dienen bij hun lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U hebt het recht om FARO te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door FARO te allen tijde te informeren dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen. Dit recht kan worden uitgeoefend via de in de e-mail opgenomen “unsubscribe” functionaliteit.

Om alle bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken. Indien u een wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens aanvraagt, dient u er rekening mee te houden dat FARO bepaalde informatie om juridische en interne redenen dient te bewaren, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude.

 

Uw privacyrechten in Californië, VS

De California Civil Code Section 1798.83 geeft klanten in Californië, VS, het recht te informeren of een bedrijf persoonsgegevens aan externe partijen heeft prijsgegeven voor de directe reclamedoeleinden van die externe partijen. Zoals in deze kennisgeving vermeld zal FARO persoonsgegevens zonder uw toestemming niet voor hun directe reclamedoeleinden delen met of verkopen aan niet-FARO-bedrijven. Klanten in Californië die meer informatie willen aanvragen over onze naleving van deze wet, of die vragen hebben over onze privacypraktijken en -beleid, kunnen contact met ons opnemen op de manieren die in onderstaande paragraaf “Contact met ons opnemen” worden vermeld.

 

Toegang en correctie

Volgens de bestaande wetgeving (i) kunt u een kopie aanvragen van bepaalde informatie die we over u hebben of die informatie actualiseren of corrigeren via uw account op www.faro.com of (ii) hebt u wellicht het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u hebben door contact met ons op te nemen op de manieren die in onderstaande paragraaf “Contact met ons opnemen” worden vermeld. Om uw privacy te beschermen zullen we stappen nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot de informatie geven. Als u vindt dat persoonsgegevens die we over u hebben niet kloppen, dan kunt u, conform de bestaande wetten, ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of aan te passen door contact met ons op te nemen op de hier vermelde manieren.

 

Links

De FARO-website kan links bevatten naar websites of internetpagina’s die niet door FARO worden geëxploiteerd. Zodra u de website van FARO verlaat, adviseren wij u het toepasselijke privacybeleid van de externe website te bekijken, onder andere over hoe die omgaat met de persoonsgegevens die over u worden verzameld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van alle websites die niet aan FARO gelieerd zijn, noch voor het gebruik of de privacypraktijken van die websites.

 

Gegevensoverdracht

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie aanvankelijk heeft verstrekt. Wanneer we uw gegevens naar andere landen overdragen, zullen we die beschermen in overstemming met deze kennisgeving en met de bestaande wetgeving en, indien van toepassing, FARO’s privacypraktijken voor het privacyschild.

 

Beveiliging van gegevens

FARO gebruikt commercieel redelijke administratieve, technische, persoonlijke en fysieke beveiligingsmaatregelen, ontwikkeld om persoonsgegevens die wij bezitten tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of wijziging te beschermen. Natuurlijk kunnen wij, ondanks deze maatregelen, de perfecte beveiliging van netwerken, servers en databases die wij exploiteren of die namens ons worden geëxploiteerd, niet garanderen.

 

Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van FARO is te bereiken: DPO@faro.com

 

Updates van deze kennisgeving

We kunnen deze kennisgeving herzien om wijzigingen in onze praktijken toe te lichten of aan te kondigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum aan het begin van deze kennisgeving aanpassen. Indien wij voorstellen persoonsgegevens op een wezenlijk andere manier te gebruiken, zullen wij u hierover informeren door het publiceren van een kennisgeving over deze wijzigingen op de FARO-website, ten minste 30 dagen voordat we deze wijzigingen doorvoeren, en we zullen uw toestemming als hierboven vermeld vragen voor enige substantiële wijziging ten aanzien van de bekendmaking van persoonsgegevens.

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen over deze kennisgeving heeft, of als u wilt dat wij informatie die wij over u of uw voorkeuren hebben bijwerken, dan verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen op DSAR@faro.com of ons te bellen op +1 (407) 333-9911.

U kunt ons ook schrijven naar:

FARO Technologies, Inc.
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
+1 (800) 736-0234 – +1 (407) 333-9911

Ingangsdatum – Deze richtlijn is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2018.

 

 

Onze site is vernieuwd.

Als u al een account heeft, dan kunt u opnieuw te registreren.