CAM2 Measure 10

Uw complete 3D meetsoftware

FaroArm
 

CAM2® Measure 10 software

CAM2 Measure 10 is een alles-in-één metrology software voor gebruikers die op zoek zijn naar een complete oplossing voor alle tactiele metingen en contactloze 3D scantoepassingen. De software is ideaal voor CAD en niet-CAD inspectie en Geometrische Dimensionering & Tolerantie (GD&T).

CAM2 Measure 10 bevat afbeeldinggestuurd meten, automatische nominale associatie met verschillende functies, QuickTools en een intuïtieve gebruikersinterface. Bovendien wordt de software geleverd met een betrouwbare CAD importeertool waarmee je gemakkelijk een groot aantal CAD gegevens kan laden.

De laatste versie, CAM2 Measure 10.6, leidt de markt met de optie om met meerdere 3D meetapparaten te werken binnen hetzelfde coördinatensysteem, en de scangegevens gelijktijdig naar één softwaretoepassing op één computer kan sturen. Op deze manier kunnen gebruikers grote objecten naadloos, snel en nauwkeurig scannen en 3D scanopdrachten sneller voltooien dan ooit tevoren.

Het is beschikbaar in twee verschillende versies

CAM2 Measure 10 – Full: een uitgebreide versie, ideaal voor alle 3D contact- en contactloze meettoepassingen wanneer puntenwolkgegevens nodig zijn.

CAM2 Measure 10 – Probing: een beperkte versie, ideaal voor alle contactmeettoepassingen wanneer puntenwolkgegevens niet nodig zijn.

  Probing Full
Mogelijkheden
Werken met contactmeetapparaten X X
Werken met contactloze meetapparaten   X
Verplaatsen van apparatuur X X
CAD Import X X
Constructies en afmetingen X X
Coördinatensystemen X X
Alignments X X
GD&T X X
Puntenwolkaanpassing   X
Puntenwolkanalyses   X
Rapportgeneratie X X
Herhaling van onderdelen meetroutines X X
Hardware-ondersteuning
FaroArm X X
FARO Laser Line Probe   X
FARO Laser Tracker X X

Live Colour Scan

Gebruikers kunnen twee of meer ruimtelijk onsamenhangende puntenwolken uit een gemeenschappelijk deel samenvoegen. Dit is handig wanneer de gebruiker een reeds gescand onderdeel naar een nieuwe positie moet verplaatsen om de andere kant ervan te kunnen scannen. Deze functionaliteit wordt ook ingezet wanneer er geen noodzaak bestaat om de nieuwe positie van het systeem te bepalen.

Point Cloud Registration

A função aumenta a eficiência do processo de varredura. Os usuários podem fazer rapidamente a varredura de peças de forma livre e verificar sua qualidade em tempo real. O software fornece feedback imediato de desvios de cores diferentes do modelo de CAD durante o processo de varredura, permitindo uma identificação rápida e imediata das inconsistências. Não é necessário realizar análises após a varredura. 

Cross Section Analysis

Deze functie maakt een 2D-analyse van scangegevens mogelijk over een welomschreven deel van het CAD. Gebruikers kunnen afmetingen (straal, hoek, hoogte) extraheren voor analyse, markers toevoegen aan locaties waar labels afwijkingen laat zien en het beste overzicht voor rapportage definiëren.

Align my part Wizard

De hulp-functie maakt CAD-to-Part-uitlijning zeer eenvoudig. Met een enkele druk op de knop wordt de gebruiker begeleid bij het definiëren van een uitlijning met 3 nulpunten of 6 of meer oppervlaktepunten.

Afwijking Markers

Gebruikers kunnen vooraf de gebieden waar nadere analyse nodig is, instellen. De software vereenvoudigt het meetproces door operatoren naar de gebieden te begeleiden waar gegevens moeten worden.

QuickTools Player

Met deze tool kunnen operators QuickTools uitvoeren vanaf een nieuwe, eenvoudige grafische gebruikersinterface.

Herhaalde metingen van onderdelen

Met behulp van de QuickTools programmering kan de meting van meerdere onderdelen worden vereenvoudigd. Door voor de eerste meting de stappen vast te leggen, kunnen snel programma’s voor toekomstige onderdelen worden ontwikkeld. Ook kunnen gebruikers afbeeldingen aan de meetstappen toevoegen ter verduidelijking van de instructies aan andere gebruikers.

TrackArm positionering

Het nieuwe FARO TrackArm systeem stelt gebruikers in staat om met een FaroArm of FARO ScanArm over een groter volume te meten. Met de FARO Laser Tracker wordt de positie van de arm nauwkeurig bepaald zodra deze rond het meetvolume wordt verplaatst. De TrackArm oplossing maakt het mogelijk alle FaroArm metingen uit te voeren in het coördinatensysteem van het onderdeel.

Metingen op afstand

Met CAM2 Measure 10 Remote kunnen Apple App, iPhone, iPod Touch en iPad gebruikers via W-LAN met hun CAM2 Measure 10 communiceren en zo metingen op afstand uitvoeren: opdrachten verwerken, scanmodus wijzigen, posities nemen en resultaten in real-time zien. Het ondersteunt ook meerdere operators en QuickTools.

Gelijktijdige metingen

Verbind meerdere 3D meetapparaten binnen hetzelfde coordinatensysteem en scan gelijktijdig in één softwaretoepassing op één computer. Op deze manier kunnen gebruikers grote objecten naadloos, snel en nauwkeurig scannen en 3D scanopdrachten sneller voltooien dan ooit tevoren.

GD&T ontwikkelingen

Door vereenvoudigde analyses en visuele rapportages kan de inspectie van een onderdeel nu weergegeven worden als een afdruk om de kwaliteit van het onderdeel eenvoudig te kunnen bepalen en visualiseren. Dit ontneemt volledig de noodzaak om elk kwaliteitskenmerk afzonderlijk te bekijken om tot hetzelfde keuringsresultaat te komen.

Automatische herhalingsinspectie

Automatiseer eenvoudig herhalingsinspecties door data analyses automatisch te laten plaatsvinden nadat de metingen gedaan zijn. Deze functionaliteit vermindert de vereiste trainingsduur, zorgt voor een aanzienlijk lager risico op bedieningsfouten, en versnelt de uitvoering van meettaken.

Uitgebreide Puntenwolk capaciteit

Verzamel meer dan 20 extra gegevens ten opzichte van de vorige versie, met behoud van de hoge verwerkingssnelheid.

3D Scan randoppervlakken

Randoppervlakken op materiaal zoals staalplaat kunnen eenvoudig gescand worden, waardoor het meten met een harde taster overbodig wordt.

Onze site is vernieuwd.

Als u al een account heeft, dan kunt u opnieuw te registreren.