fbpx

RoHS en WEEE verklaring

Milieupositie

FARO® Technologies, Inc. erkent dat het behoud van een onvervuild milieu vitaal is voor een gezond leven en voor duurzame groei voor toekomstige generaties. Wij zijn gecommitteerd aan onze doelstellingen om milieunormen te overtreffen en proactief te zijn bij het omgaan met zorg om het milieu. Deze doelstellingen worden bereikt door een combinatie van technologische innovatie en voor het milieu verstandige zakelijke besluiten tijdens elke fase van de levenscyclus van een product. Onze inspanningen concentreren zich op het voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuvoorschriften in elk land waarin wij zaken doen. 

Gecommitteerdheid aan RoHS en WEEE eisen

FARO heeft zich gecommitteerd om te voldoen aan alle eisen van de CE richtlijnen WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en RoHS (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur) van de Europese Gemeenschap Deze richtlijnen verlangen strategieën voor afvalbeheer en productafstemming op het milieu voor elektrische en elektronische apparatuur die in EG landen wordt verkocht. 

Compliance verklaringen

FARO heeft zich gecommitteerd aan het voldoen aan alle eisen van de WEEE richtlijn (2012/19/EU). De WEEE richtlijn verlangt dat fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur die naar EU landen verkopen: (1) hun apparatuur van een opschrift voorzien om klanten te informeren dat zij dient te worden gerecycled, en (2) waarborgen dat hun producten op passende wijze worden afgedankt of gerecycled aan het einde van hun levensduur. Neem voor inzameling en retournering van FARO producten contact op met uw lokale FARO vertegenwoordiger of distributiepartner.

FARO heeft zich ook gecommitteerd aan het voldoen aan of het overtreffen van de eisen van de RoHS richtlijn (2011/65/EU). De RoHS richtlijn verlangt dat fabrikanten het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, cadmium, polybrominated biphenyls en polybrominated diphenyl ethers in elektrische en elektronische apparatuur, verkocht in de EG na 1 juli 2006, elimineren of minimaliseren. 

Voor nadere informatie over de RoHS richtlijn (2011/65/EU) gedateerd 06/08/11 ga naar: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

Voor nadere informatie over de WEEE richtlijn (2012/19/EU) gedateerd 07/04/12 ga naar: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Labelen

Producten met als label het WEEE symbool (een doorgestreepte “vuilnisbak”) geven aan dat de eindgebruiker dit product niet samen met ander huishoudelijk afval dient af te danken, maar dat het ingezameld en apart verwerkt dient te worden.

Onze site is vernieuwd.

Als u al een account heeft, dan kunt u opnieuw te registreren.