fbpx

Korzyści

Korzyści

Finanse

W FARO oferujemy wynagrodzenie zgodne z warunkami rynkowymi zależne od wyników. Między innymi wypłacamy premię roczną zależną od osobistych wyników i wyników FARO. Zespoły specjalistów do spraw sprzedaży FARO oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymują prowizję uzależnioną od wyników sprzedaży. Ponadto udostępniamy samochody służbowe, smartfony BlackBerry i laptopy dla osób pracujących zdalnie.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Nauka i rozwój 


Edukacja

Staramy się zapewnić pracownikom szkolenia i wsparcie dostosowane do ich potrzeb. Nasz program szkoleniowy jest zindywidualizowany i pomaga w rozwoju niezbędnych umiejętności.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Nauka i rozwój 


Premie

W zależności od osobistych wyników i celów firmy wypłacana jest premia roczna w wysokości nieprzekraczającej 10% wynagrodzenia rocznego.

Staż pracy

Wieloletni staż pracy zasługuje na nagrodę. Oferujemy bony do portali internetowych w zależności od stażu pracy.  


Rekrutacja wśród znajomych

Nagradzamy także za rekomendacje ze strony pracowników FARO. Pracownik polecający osobę, która zostanie zatrudniona po odbyciu okresu próbnego, otrzymuje premię w wysokości 1000 euro. 

Siła indywidualności/zarządzanie pomysłami   

Dobre pomysły, które pomagają FARO w oszczędzaniu czasu i pieniędzy, także  są nagradzane premiami.

Sprawy socjalne

Dostępne są bezpłatne napoje, takie jak różne rodzaje herbaty, kawy i woda.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.