fbpx

Korzyści

Korzyści

Finanse

W FARO oferujemy wynagrodzenie zgodne z warunkami rynkowymi zależne od wyników. Między innymi wypłacamy premię roczną zależną od osobistych wyników i wyników FARO. Zespoły specjalistów do spraw sprzedaży FARO oprócz wynagrodzenia podstawowego otrzymują prowizję uzależnioną od wyników sprzedaży. Ponadto udostępniamy samochody służbowe, smartfony BlackBerry i laptopy dla osób pracujących zdalnie.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Nauka i rozwój 


Edukacja

Staramy się zapewnić pracownikom szkolenia i wsparcie dostosowane do ich potrzeb. Nasz program szkoleniowy jest zindywidualizowany i pomaga w rozwoju niezbędnych umiejętności.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Nauka i rozwój 


Premie

W zależności od osobistych wyników i celów firmy wypłacana jest premia roczna w wysokości nieprzekraczającej 10% wynagrodzenia rocznego.

Staż pracy

Wieloletni staż pracy zasługuje na nagrodę. Oferujemy bony do portali internetowych w zależności od stażu pracy.  


Rekrutacja wśród znajomych

Nagradzamy także za rekomendacje ze strony pracowników FARO. Pracownik polecający osobę, która zostanie zatrudniona po odbyciu okresu próbnego, otrzymuje premię w wysokości 1000 euro. 

Siła indywidualności/zarządzanie pomysłami   

Dobre pomysły, które pomagają FARO w oszczędzaniu czasu i pieniędzy, także  są nagradzane premiami.

Sprawy socjalne

Dostępne są bezpłatne napoje, takie jak różne rodzaje herbaty, kawy i woda.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x