fbpx

Kultura

Podstawowe wartości

Uczciwość, ukierunkowanie na potrzeby klienta, praca zespołowa, innowacyjność i odpowiedzialność, to wartości FARO, stanowiące fundament naszej kultury. Wiążą się z nimi określone przekonania i zasady zachowania, którymi kieruje się każdy pracownik FARO w swoich działaniach. Doceniamy znaczenie współpracy, dążymy do tego, aby nasze produkty były wykonane z najwyższą starannością, opracowujemy, proponujemy i wdrażamy rozwiązania dla naszych klientów. Każda z osób pracujących w firmie jest indywidualną jednostką o wyjątkowym sposobie myślenia, wykonywania pracy i interakcji z innymi ludźmi. Motywujemy naszych pracowników, co wpływa korzystnie na rozwój kultury innowacyjności. Należy jednak zawsze pamiętać o równowadze, dlatego staramy się „żyć z pasją”…

Odpowiedzialność

Skoncentrowanie na działaniach i wynikach z uwzględnieniem celów FARO oraz celów naszych klientów. Ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności za swoje działania i wyniki oraz pozytywny wpływ na obszary, nad którymi nie mamy kontroli.


Ukierunkowanie na klienta

Stałe dążenie do przewyższania oczekiwań klientów w zakresie usług i produktów oraz spełnianie ich wymagań.


Praca zespołowa

Partnerskie relacje z klientami i współpracownikami. Okazywanie sobie wrażliwości, szacunku i zrozumienia. Skuteczne działania we wszystkich jednostkach organizacyjnych.


Uczciwość

W kontaktach z klientami i współpracownikami stosujemy zasadę etycznego postępowania w biznesie i niezmiennie działamy w zgodzie z wartościami naszej kultury korporacyjnej.


Innowacyjność

Stale realizujemy nowe pomysły i adaptujemy je do naszych możliwości biznesowych, wspierając tym samym naszych klientów.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.