fbpx

Kultura

Podstawowe wartości

Uczciwość, ukierunkowanie na potrzeby klienta, praca zespołowa, innowacyjność i odpowiedzialność, to wartości FARO, stanowiące fundament naszej kultury. Wiążą się z nimi określone przekonania i zasady zachowania, którymi kieruje się każdy pracownik FARO w swoich działaniach. Doceniamy znaczenie współpracy, dążymy do tego, aby nasze produkty były wykonane z najwyższą starannością, opracowujemy, proponujemy i wdrażamy rozwiązania dla naszych klientów. Każda z osób pracujących w firmie jest indywidualną jednostką o wyjątkowym sposobie myślenia, wykonywania pracy i interakcji z innymi ludźmi. Motywujemy naszych pracowników, co wpływa korzystnie na rozwój kultury innowacyjności. Należy jednak zawsze pamiętać o równowadze, dlatego staramy się „żyć z pasją”…

Odpowiedzialność

Skoncentrowanie na działaniach i wynikach z uwzględnieniem celów FARO oraz celów naszych klientów. Ponoszenie indywidualnej odpowiedzialności za swoje działania i wyniki oraz pozytywny wpływ na obszary, nad którymi nie mamy kontroli.


Ukierunkowanie na klienta

Stałe dążenie do przewyższania oczekiwań klientów w zakresie usług i produktów oraz spełnianie ich wymagań.


Praca zespołowa

Partnerskie relacje z klientami i współpracownikami. Okazywanie sobie wrażliwości, szacunku i zrozumienia. Skuteczne działania we wszystkich jednostkach organizacyjnych.


Uczciwość

W kontaktach z klientami i współpracownikami stosujemy zasadę etycznego postępowania w biznesie i niezmiennie działamy w zgodzie z wartościami naszej kultury korporacyjnej.


Innowacyjność

Stale realizujemy nowe pomysły i adaptujemy je do naszych możliwości biznesowych, wspierając tym samym naszych klientów.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x