fbpx

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

W firmie FARO dbamy, by nasze środowisko pracy zapewniało dobrą atmosferę, było bezpieczne i wolne od dyskryminacji, nękania i przemocy oraz wspierało innowacyjność i współpracę. Poniżej wskazaliśmy wartości, które według nas dobrze ilustrują nasze dążenia.

Wartości te dotyczą całej naszej organizacji i stanowią wskazówki do stosowania na co dzień. Aby osiągnąć nasz cel, którym jest zdobycie pozycji najbardziej zaufanego na świecie dostawcy technologii pomiaru, obrazowania i realizacji 3D, musimy się upewnić, że nasi pracownicy na całym świecie postępują według tych wartości.

Nasza misja

Umożliwić ludzkości proste oraz precyzyjne łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym.

Nasza wizja

Pozostać najbardziej zaufanym na świecie dostawcą rozwiązań z zakresu technologii pomiarów 3D, obrazowania oraz relizacji.

Nasze wartości

Nasze wartości pokazują, kim jesteśmy i co reprezentujemy jako firma.

• Przywództwo: bycie leaderem przez dawanie przykładu i inspirowanie innych.

• Współpraca: razem jesteśmy silniejsi i możemy zdziałać więcej.

• Rzetelność: dotrzymywanie obietnic i spełnianie oczekiwania.

• Odpowiedzialność: bycie odpowiedzialnym za swoje działania.

• Pasja: wykorzystywanie swojego zapału, aby inspirować innych.

• Różnorodność: korzystanie z różnorodności pomysłów, umiejętności, zainteresowań i środowisk kulturowych.

• Jakość: dążenie do doskonałości w pracy, dzięki której nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji.

• Oddanie personelu: zaangażowanie pracowników pomaga w tworzeniu i dostarczaniu wartości.

• Tworzenie wartości dla klientów: odkrywanie możliwości dodania wartości do każdej relacji biznesowej.

• Szacunek dla każdego: traktowanie wszystkich uczciwie i równo.

• Innowacyjność: podejmowanie ryzyka, inspirowanie kreatywności i tworzenie wartości.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.