fbpx

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

W firmie FARO dbamy, by nasze środowisko pracy zapewniało dobrą atmosferę, było bezpieczne i wolne od dyskryminacji, nękania i przemocy oraz wspierało innowacyjność i współpracę. Poniżej wskazaliśmy wartości, które według nas dobrze ilustrują nasze dążenia.

Wartości te dotyczą całej naszej organizacji i stanowią wskazówki do stosowania na co dzień. Aby osiągnąć nasz cel, którym jest zdobycie pozycji najbardziej zaufanego na świecie dostawcy technologii pomiaru, obrazowania i realizacji 3D, musimy się upewnić, że nasi pracownicy na całym świecie postępują według tych wartości.

Nasza misja

Umożliwić ludzkości proste oraz precyzyjne łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym.

Nasza wizja

Pozostać najbardziej zaufanym na świecie dostawcą rozwiązań z zakresu technologii pomiarów 3D, obrazowania oraz relizacji.

Nasze wartości

Nasze wartości pokazują, kim jesteśmy i co reprezentujemy jako firma.

• Przywództwo: bycie leaderem przez dawanie przykładu i inspirowanie innych.

• Współpraca: razem jesteśmy silniejsi i możemy zdziałać więcej.

• Rzetelność: dotrzymywanie obietnic i spełnianie oczekiwania.

• Odpowiedzialność: bycie odpowiedzialnym za swoje działania.

• Pasja: wykorzystywanie swojego zapału, aby inspirować innych.

• Różnorodność: korzystanie z różnorodności pomysłów, umiejętności, zainteresowań i środowisk kulturowych.

• Jakość: dążenie do doskonałości w pracy, dzięki której nasze produkty wyróżniają się na tle konkurencji.

• Oddanie personelu: zaangażowanie pracowników pomaga w tworzeniu i dostarczaniu wartości.

• Tworzenie wartości dla klientów: odkrywanie możliwości dodania wartości do każdej relacji biznesowej.

• Szacunek dla każdego: traktowanie wszystkich uczciwie i równo.

• Innowacyjność: podejmowanie ryzyka, inspirowanie kreatywności i tworzenie wartości.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x