Analiza miejsc przestępstw

Umożliwiając śledczym rejestrowanie miejsc przestępstw w 3D, skaner laserowy FARO® pozwala na dokładne odwzorowanie całego miejsca jednym przyciskiem, a także przywrócenie go do normalnego użytkowania w krótkim czasie.

Zastąpienie rysunków z miejsc przestępstw dokumentacją 3D umożliwia wielokrotne odwiedzanie takich miejsc podczas rekonstrukcji zdarzeń w celu weryfikacji zeznań świadków lub oceny hipotez. Specjaliści z dziedziny ekspertyz sądowych mogą dokładnie analizować linie widzenia, ślady krwi i trajektorie pocisków jako uzupełnienie innych technik, jak ocena wzrostu przestępcy na podstawie monitoringu wideo.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.