Kalibracja robotów

Wykonując codziennie te same zaprogramowane procedury, po pewnym czasie roboty mogą zbaczać ze zdefiniowanych ścieżek ruchu. W takim przypadku potrzebna jest rekalibracja, która zapewni dokładne działanie robota, a tym samym zwiększy również niezawodność na linii produkcyjnej.

W branżach takich, jak produkcja części lotniczych i motoryzacyjnych, trakery i ramiona pomiarowe FARO® umożliwiają wygodne gromadzenie danych pomiarowych i lokalną rekalibrację dużych robotów produkcyjnych – bez potrzeby zdejmowania ich z konstrukcji montażowych.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.