Kalibracja robotów

Kalibracja robotów
Kalibracja robotów
Kalibracja robotów

Wykonując codziennie te same zaprogramowane procedury, po pewnym czasie roboty mogą zbaczać ze zdefiniowanych ścieżek ruchu. W takim przypadku potrzebna jest rekalibracja, która zapewni dokładne działanie robota, a tym samym zwiększy również niezawodność na linii produkcyjnej.

W branżach takich, jak produkcja części lotniczych i motoryzacyjnych, trakery i ramiona pomiarowe FARO® umożliwiają wygodne gromadzenie danych pomiarowych i lokalną rekalibrację dużych robotów produkcyjnych – bez potrzeby zdejmowania ich z konstrukcji montażowych.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x