Wyrównanie

Błędy wyrównania powodują przerwy w pracy narzędzi i obniżają wydajność maszyn. Przenośne urządzenia CMM, jak trakery i ramiona pomiarowe, stanowią doskonałe narzędzia do wyrównywania.

Traker FARO® jest stworzony do wielu zadań, jak wyrównywanie narzędzi maszyn, walców i pras, przyrządów i uchwytów montażowych czy samych urządzeń CMM. Ta dokładna i szybka metoda skraca czas przestoju, poprawia jakość i generuje właściwą analizę trendów zniekształceń i innych zmian w pracy maszyny.

W przypadku mniejszych zadań, jak wyrównywanie części na maszynie, doskonałym uzupełnieniem trakera jest ramię pomiarowe FaroArm.

Alma bada powstawanie gwiazd

Jesienią 2008 r. na pustyni Atacama w Chile została ustawiona pierwsza europejska antena paraboliczna radioteleskopu Alma.

Perfekcyjne ustawianie maszyn w walcowniach stali i aluminium w firmie Siemens

Walcarki mogą sięgać kilku pięter i zawierać podzespoły ważące setki ton. Mimo to, dzięki narzędziom firmy FARO, konstruktorzy zakładu Siemens Metals Technologies osiągnęli precyzję liczoną w ułamkach milimetra.

Traker FARO integralną częścią akceleratora cząstek ESS Bilbao

ESS Bilbao to placówka naukowo-techniczna, która zamierza zbudować pierwszy w Hiszpanii akcelerator liniowy o wysokiej intensywności. To obecnie najważniejszy projekt naukowy w Kraju Basków, a zarazem wybitny europejski przykład technologii akceleratora cząstek. Traker FARO ION stanowiący integralną część systemu akceleratora, jest bardzo ważnym narzędziem w tym ambitnym projekcie.

Precyzja na szybko pokonywanych zakrętach

Jakość i bezpieczeństwo opon są dla przedsiębiorstwa z tradycjami niezwykle istotne. Goodyear osiąga oba te cele poprzez precyzyjną maszynową produkcję o ściśle zdefiniowanej tolerancji błędu. Wykorzystując traker laserowy FARO, firma zapewnia prawidłowe działanie instalacji produkcyjnych oraz parku maszynowego.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.