Ochrona zabytków

Skaner laserowy firmy FARO® – idealny do szybkiego, niezwykle dokładnego i szczegółowego rejestrowania stanów powykonawczych obiektów i budynkówhistorycznych – konstruuje 360-stopniowe chmury punktów skanowanych powierzchni, tworząc modele 3D stosowane w renowacji budynków lub planach konserwacji zabytków.

Dostarczając badaczom i naukowcom trójwymiarowe modele CAD planów powykonawczych, używane do określania integralności strukturalnej, skaner laserowy firmy FARO stanowi solidne rozwiązanie stosowane w renowacji i analizie naukowej.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.