Przemysł petrochemiczny

W przemyśle petrochemicznym istnieje wąski margines błędu i nie ma miejsca na pomyłki. Przy produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego firmy naftowe dostrzegają wartość obszernej cyfrowej dokumentacji posiadanych zakładów przetwórczych. Dysponując dokładnym zapisem stanów powykonawczych, mogą bezpiecznie i pewnie obsługiwać wszystkie instalacje.

Firma FARO® oferuje branży energetycznej szereg rozwiązań do pomiarów i obróbki obrazu 3D, jak ramię pomiarowe FaroArm, traker FARO i skaner laserowy FARO. Oprócz dokumentowania stanów powykonawczych operatorzy mogą także szybko i łatwo przeprowadzać kontrole, pomiary i wyrównywanie dowolnych części szybu gazowego lub rafinerii ropy naftowej, aby spełnić rygorystyczne branżowe normy bezpieczeństwa i jakości.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.