fbpx

Polityka Cookie

CEL ZASAD DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ EGZEKWOWANIE

Co jest celem „Zasad dotyczących plików cookie” firmy FARO? 

Firma FARO używa plików cookie („Pliki Cookie”), aby wszystkie witryny i aplikacje internetowe, które zawierają linki do niniejszych zasad i są publikowane przez spółki FARO („Witryny”), były niezawodne, bezpieczne i wystarczająco spersonalizowane. Akceptując Pliki Cookie, pomagasz w doskonaleniu Witryny, ponieważ pozwalają one zapisywać Twoje preferencje, dostosowywać zawartość lub reklamy oraz przekazywać Ci lepiej dostosowane informacje, raporty i analizy.

Niniejsze „Zasady dotyczące plików cookie” dotyczą wszystkich Witryn.

Niniejsze zasady należy interpretować w kontekście Polityki prywatności firmy FARO, wyjaśniającej, w jaki sposób FARO wykorzystuje dane osobowe, i określającej zasady ich wykorzystywania w odniesieniu do Plików Cookie.

W razie pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych lub Plików Cookie przez firmę FARO skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych firmy FARO, pisząc na adres DSAR@faro.com.

Aby zarządzać swoimi Plikami Cookie, wykonaj instrukcje przedstawione w sekcji „Jak zarządzać Plikami Cookie” poniżej.

Kto odpowiada za treść i egzekwowanie „Zasad dotyczących plików cookie”? 

Za zarządzanie Witrynami firmy FARO zgodnie z niniejszymi zasadami oraz egzekwowanie ich odpowiada dział marketingu firmy FARO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę FARO można znaleźć w jej Polityce prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań o niniejsze „Zasady dotyczące plików cookie” należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem DSAR@faro.com.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa może umieścić na Twoim komputerze lub urządzeniu, gdy ją odwiedzasz. Pliki Cookie pomagają danej lub innej witrynie internetowej w rozpoznaniu urządzenia przy kolejnej wizycie. W niniejszych zasadach FARO używa terminu „Pliki Cookie” w odniesieniu do wszystkich plików, które gromadzą informacje w ten sposób.

Pliki Cookie mogą mieć wiele funkcji. Mogą na przykład pomagać firmie FARO w zapamiętaniu nazwy i preferencji użytkownika, analizowaniu, jak dobrze funkcjonują Witryny firmy FARO, lub też pozwalać nam na rekomendowanie zawartości, która zdaniem firmy FARO będzie najbardziej odpowiednia dla danego użytkownika.

Większość witryn internetowych wykorzystuje Pliki Cookie do gromadzenia i przechowywania danych osobowych swoich użytkowników. Większość Plików Cookie gromadzi ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki odwiedzający docierają do Witryn firmy FARO i z nich korzystają, urządzenia, których używają, adresy IP, przeglądane strony oraz przybliżona lokalizacja odwiedzających (np. będziemy w stanie rozpoznać, że odwiedzający Witryny firmy FARO przebywają w określonym regionie geograficznym). Każdy Plik Cookie wygasa po pewnym czasie, w zależności od swojego celu. 

KATEGORIE PLIKÓW COOKIE

Firma FARO dzieli swoje Pliki Cookie na wymienione poniżej kategorie.

Niezbędne Pliki Cookie

Niektóre Pliki Cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych Witryn. Przykładowo FARO używa Plików Cookie do uwierzytelniania użytkownika podczas logowania w Witrynie: ustawiane są uwierzytelniające Pliki Cookie, które podczas sesji przeglądania informują firmę FARO o tym, kim jest użytkownik, dzięki czemu pozostaje on zalogowany mimo przechodzenia między stronami. Niezbędne Pliki Cookie obejmują ponadto Pliki Cookie służące do następujących celów:

 • Uwierzytelnianie i dostęp — w niektórych Witrynach (np. przeznaczonych do naszych usług WebShare Scene) używamy Plików Cookie w celu identyfikacji subskrybentów i zapewnienia dostępu do Witryn tylko w ramach subskrybowanych usług. Korzystanie z Plików Cookie pozwala również na identyfikację użytkownika podczas przeglądania Witryny, dzięki pozostaje on zalogowany mimo przełączania stron.
 • Rozliczanie — w niektórych Witrynach (np. przeznaczonych do naszych usług WebShare Scene) usługi subskrypcji wymagają rejestracji osób, podczas gdy sama subskrypcja jest rozliczana przez pracodawcę danej osoby lub w ramach subskrypcji grupowej. W tym przypadku używamy Plików Cookie do pomiaru aktywności i rozliczeń.
 • Zapobieganie nadużyciom — używamy Plików Cookie do monitorowania podejrzanych działań i ruchu generowanego przez oszustów oraz do zapobiegania im.

Pliki cookie wydajności

 • Wydajność — używamy tych Plików Cookie do monitorowania wydajności Witryny. Pozwalają one na zapewnienie wysokiej jakości obsługi dzięki szybkiej identyfikacji i rozwiązywaniu wszelkich pojawiających się problemów. Wydajnościowych Plików Cookie możemy na przykład używać do śledzenia komunikatów o błędach oraz do identyfikacji pożądanych ulepszeń naszych Witryn.

Pliki cookie funkcjonalności

 • Funkcjonalność — firma FARO korzysta z Plików Cookie funkcjonalności, które umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. nazwy użytkownika i wybranego języka) oraz zapobiegają wyświetlaniu zawartości w nieznanym użytkownikom języku. Korzystamy z Plików Cookie funkcjonalności, aby udostępniać szerszy zakres usług, np. możliwość oglądania filmów online lub komentowania w blogu. Pliki Cookie funkcjonalności poprawiają jakość obsługi.

Profilujące pliki cookie

 • Personalizacja — używamy Plików Cookie, aby poprawiać jakość naszych produktów, usług i rozwiązań, niekiedy poprzez personalizację Witryn. Przykładowo pomagamy odwiedzającym znajdować nową zawartość i rekomendujemy powiadomienia e-mail na podstawie tematyki czytanych materiałów. (Tylko) jeśli nasze Witryny obsługują taką funkcję, użytkownicy mogą zarządzać elementami personalizacji na swoim zarejestrowanym koncie.
 • Reklama — możemy używać Plików Cookie do prezentowania reklam partnerów reklamowych, które naszym zdaniem są istotne dla odwiedzających ze względu na ich zainteresowania. Reklamy te wyświetlane są w naszych Witrynach oraz w innych witrynach odwiedzanych przez użytkowników. Jeśli np. przeczytasz kilka artykułów na temat metrologii w witrynie faro.com lub w innych witrynach, zobaczysz więcej reklam dotyczących mierników, ponieważ dojdziemy do wniosku, że interesuje Cię ten temat. Reklamy naszych produktów, usług i rozwiązań będą również wyświetlane w innych witrynach internetowych, jeśli wcześniej odwiedzono nasze Witryny.  

Te Pliki Cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale służą do identyfikacji danej przeglądarki i urządzenia połączonego z Internetem.  W przypadku naszych Witryn, w których reklamy wyświetlane są zależnie od zachowań użytkowników lub kategorii demograficznych, będziesz mieć możliwość wyłączenia ich z poziomu swojego konta użytkownika (np. w przypadku korzystania z WebShare Scene). Pamiętaj jednak, że nawet gdy wyłączysz te pliki, ilość reklam będzie taka sama, ale mogą być one gorzej dostosowane do Twoich preferencji. Możliwe, że nadal będą wyświetlane reklamy kontekstowe, które nie będą profilowane na podstawie Twoich danych osobowych — na przykład reklama miernika przedstawiona w artykule o branży metrologicznej.

Pliki Cookie z mediów społecznościowych

Te Pliki Cookie są ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które zintegrowaliśmy z Witryną, aby umożliwić Ci udostępnianie naszej zawartości Twoim znajomym i sieciom kontaktów. Są one w stanie śledzić Twoją przeglądarkę w innych witrynach i budować profil Twoich zainteresowań. Może to mieć wpływ na zawartość i komunikaty widoczne w innych odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych. Jeśli nie wyrazisz zgody na stosowanie tych plików cookie, możesz nie widzieć narzędzi do udostępniania bądź utracić możliwość korzystania z nich.

PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH W NASZYCH WITRYNACH

W naszych Witrynach używamy również Plików Cookie osób trzecich, które należą do powyższych kategorii („Pliki Cookie osób trzecich”), z następujących powodów:

 • Lepsze monitorowanie ruchu w Witrynach (jak wiele firm używamy do tego Google Analytics):
  • FARO używa niekiedy Plików Cookie dostarczonych przez osoby trzecie w celu śledzenia skuteczności swoich reklam. Jeśli na przykład klikniesz reklamę firmy FARO w innej witrynie, a następnie odwiedzisz naszą Witrynę, w Plikach Cookie osoby trzeciej zostanie zapisany typ przeglądarki użyty w trakcie tej wizyty. Proces ten pomaga w zarządzaniu skutecznością naszych działań marketingowych i śledzeniu jej.  Jeśli nie zezwolisz nam na używanie reklamowych Plików Cookie na Twoim urządzeniu, dokonując odpowiedniego wyboru w naszym Centrum Preferencji w zakresie Prywatności, ten rodzaj śledzenia nie będzie miał miejsca.
  • Firma FARO zawiera również umowy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, które mogą gromadzić Twoje dane oraz inne informacje z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web („web beacon”) znajdujących w naszych Witrynach, wiadomościach e-mail i witrynach osób trzecich. Wspomniane sieci reklamowe śledzą aktywność użytkownika online w czasie, gromadząc informacje nawigacyjne dotyczące witryn w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą Plików Cookie.  Informacje te są wykorzystywane do prezentacji reklam produktów, usług i rozwiązań, które mogą zainteresować użytkownika.  Możesz zobaczyć te reklamy w innych witrynach. 

Opisany proces pomaga również w zarządzaniu skutecznością naszych działań marketingowych i śledzeniu jej, gdy użytkownik nie zezwala na stosowanie reklamowych plików cookie w celach:

 • identyfikowania ruchu generowanego przez oszustów lub oprogramowanie;
 • usprawnienia badań rynkowych;
 • poprawy funkcjonalności Witryny;
 • monitorowania zgodności z naszymi warunkami i zasadami dotyczącymi praw autorskich.

PROCEDURA PRZEGLĄDU WERYFIKACYJNEGO PLIKÓW COOKIE

Firma FARO corocznie przeprowadza szczegółowy przegląd wszystkich wykorzystywanych zasobów internetowych pod kątem nowych Plików Cookie.  Oznacza to, że dwa razy w roku aktualizujemy listę Plików Cookie śledzonych (przez nas i naszych partnerów zewnętrznych w Witrynach).  Wspomniane przeglądy umożliwiają firmie FARO śledzenie Plików Cookie w Witrynach, określanie rodzaju Plików Cookie wykorzystywanych do celów dokumentacji, a także aktualizację niniejszych Zasad w razie potrzeby.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE, KTÓRYCH UŻYWA FIRMA FARO?

Aby zarządzać swoimi Plikami Cookie, należy wykonać instrukcje podane w Centrum Preferencji w zakresie Plików Cookie firmy FARO. Gdy użytkownik pierwszy raz przejdzie do jednej z naszych Witryn, w jej dolnej części zobaczy Baner Prywatności FARO. Może kliknąć opcję „Ustawienia plików cookie” na banerze dotyczącym ochrony prywatności przez firmę FARO, aby przejść do Centrum Preferencji w zakresie Plików Cookie firmy FARO.

 

Użytkownik, który chce korzystać z witryn FARO, ma trzy główne opcje. Może:

 • zezwolić na korzystanie z Plików Cookie, klikając opcję „Akceptuj pliki cookie” na Banerze Prywatności FARO;
 • zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi Plików Cookie w Centrum Preferencji w zakresie Plików Cookie firmy FARO, klikając opcję „Preferencje dotyczące plików cookie”; lub też
 • całkowicie wyłączyć możliwość korzystania z Plików Cookie przez dostawców Witryn takich jak firma FARO, włączając w przeglądarce urządzenia tryb „incognito” lub „prywatny”. Gdy urządzenie działa w trybie „incognito” lub „prywatnym”, należy odwiedzić Centrum Preferencji w zakresie Plików Cookie firmy FARO, aby określić swoje preferencje bardziej szczegółowo.

 

Należy pamiętać, że po wyłączeniu obsługi Plików Cookie, niektóre części naszych Witryn mogą nie działać prawidłowo.

Więcej informacji na temat Plików Cookie i sposobu zarządzania nimi można znaleźć na stronie: www.allaboutCookies.org

LISTY DOMEN ZARZĄDZANYCH ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIE FIRMY FARO

Niniejsze „Zasady dotyczące plików cookie” dotyczą kilku Witryn, którymi zarządza firma FARO.
„Zasady dotyczące plików cookie” mają zastosowanie do następujących domen i ich odpowiednich poddomen:

 • Faro.com
 • 3D-UserConference.com
 • 3D-Sokutei.jp
 • BuildITSoftware.com
 • FARO-Europe.com
 • OpenTechnologies.it

DANE KONTAKTOWE

Więcej informacji na temat przetwarzania przez danych można znaleźć w Polityce Prywatności firmy FARO.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych „Zasad dotyczących plików cookie” i tego, jak firma FARO wykorzystuje Twoje dane osobowe lub Pliki Cookie, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych firmy FARO pod adresem DSAR@faro.com.

 ZMIANY ZASAD DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia [Marketing uzgadnia z Biurem ds. Prywatności: 20.01.2020].

Wszelkie zmiany Zasad dotyczących plików cookie będą publikowane na tej stronie. Jeśli zmiany będą znaczące, możemy zdecydować się na powiadomienie użytkowników pocztą e-mail lub wyraźne zaznaczenie na naszej stronie głównej, www.faro.com, że Zasady zostały zaktualizowane.

Kontakt

Dział sprzedaży:

 • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)

Serwis & Wsparcie techniczne:

 • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
 • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

 • +48 71 716 64 43

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.