fbpx

CAM2 2018

Kompletne oprogramowanie pomiarowe 3D

CAM2 2018
 

Oprogramowanie FARO® CAM2® Measure 10

FARO CAM2 Measure 10 to metrologiczne oprogramowanie pomiarowe typu all-in-one dla użytkowników poszukujących jednego uniwersalnego rozwiązania do pomiarów dotykowych oraz skanowania 3D. Oprogramowanie doskonale nadaje się do pomiarów CAD oraz inspekcji bez danych CAD, jak i GD&T.

Głównymi cechami CAM2 Measure 10 są m.in.: przyjazny dla użytkownika intuicyjny interfejs, pomiary oparte o wizualizacje, automatyczne połączenie wartości nominalnych z cechami mierzonego obiektu oraz QuickTools. Oprogramowanie posiada narzędzie do importu modeli CAD, wspomagające import dużej ilości danych.

CAM2 Measure 10 przoduje na rynku dzięki możliwości współpracy z wieloma urządzeniami do pomiarów 3D w obrębie tego samego układu współrzędnych oraz jednoczesnego skanowania do jednego oprogramowania na jednym komputerze. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawnie skanować duże obiekty z większą szybkością i dokładnością, wykonując zadania skanowania 3D w krótszym czasie.

Oprogramowanie dostępne jest w dwóch wersjach

CAM2 2018 – Full: Wszechstronna wersja idealnie nadająca się do dotykowych i bezdotykowych pomiarów 3D, wymagających chmury punktów.

CAM2 2018 – Probing: Idealnie nadająca się do dotykowych pomiarów 3D, nie wymagających chmury punktów.

 

  Probing Full
Porównanie możliwości
Zastosowanie z dotykowymi urządzeniami pomiarowymi X X
Zastosowanie z bezdotykowymi urządzeniami pomiarowymi   X
Relokacja urządzenia X X
Import CAD X X
Konstrukcje i wymiary dimensions X X
Układy współrzędnych X X
Wyrównania X X
GD&T X X
Edytowanie chmur punktów   X
Analiza chmur punktów   X
Generowanie raportów X X
Kompatybilność z urządzeniami
FaroArm X X
FARO Laser Line Probe   X
FARO Laser Tracker X X
3D Imager   X

 

Jednoczesna obsługa wielu urządzeń

Użytkownicy w łatwy sposób mają możliwość podłączenia równocześnie kilku urządzeń pomiarowych do jednego komputera z jedną licencją oprogramowania CAM2 Measure. To zapewnia skalowalność systemu pomiarowego, co z kolei skraca czas pomiaru poprzez prowadzenie równoległych procesów rejestrowania jakichkolwiek danych pomiarowych. 

Skanowanie w kolorze w czasie rzeczywistym

Funkcja ta poprawia wydajność procesu skanowania. Użytkownicy mogą szybko skanować części o swobodnych kształtach i sprawdzać ich jakość w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie natychmiast dostarcza informacje zwrotne, wyróżniając różnymi kolorami odchylenia od modelu CAD w trakcie procesu skanowania, co ułatwia i przyspiesza identyfikację niezgodności. Nie ma potrzeby dodatkowej późniejszej analizy skanów.

Rejestracja chmur punktów

Użytkownicy mogą łączyć dwie lub większą ilość nieuporządkowanych przestrzennie chmur punktów jednej części. To niezwykle przydatne, kiedy trzeba zmienić pozycję wcześniej zeskanowanej części, albo przenieść urządzenie skanujące w nowe miejsce. Wyeliminowana została konieczność definiowania nowej pozycji urządzenia względem części.

Analiza przekroju

Funkcja ta umożliwia analizę danych skanowania w dokładnie określonym obszarze CAD. Użytkownicy mogą generować wymiary typu promień, kąt, odległość na potrzeby analizy. Następnie dodawać znaczniki w celu określenia miejsc, których etykiety wskażą odchylenia, a także konfigurować najlepszy widok do raportu.

Align my Part Wizard

Funkcja ta pozwala na bardzo proste porównywanie danej części z danymi CAD jednym kliknięciem.

Deviation Markers

Użytkownicy mają możliwość wstępnie określić obszary wymagające szczegółowej analizy. Oprogramowanie upraszcza proces pomiaru, wskazując operatorowi miejsca, gdzie powinien zebrać dane.

QuickTools Player

Narzędzie to pozwala operatorom na używanie programów pomiarowych QuickTool z poziomu prostej w obsłudze aplikacji.

Powtarzalne pomiary części

Pomiar wielu części można uprościć, programując narzędzia QuickTools. Użytkownicy mogą szybko tworzyć programy dla poszczególnych części w wyniku rejestrowania czynności pierwszego pomiaru. Następnie, dodając obrazy do czynności pomiarowych, można przygotować instrukcje graficzne dla operatorów.

Pozycjonowanie systemu TrackArm

Rozwiązanie TrackArm pozwala użytkownikom wykonywać pomiary za pomocą urządzenia FaroArm lub ScanArm na obiektach wielkogabarytowych. Precyzyjne pozycjonowanie ramienia pomiarowego jest realizowane za pomocą urządzenia Laser Tracker. System TrackArm pozwala na dokonywanie pomiarów ramieniem w układzie współrzędnych mierzonej części.

Pomiary zdalne

Dzięki oprogramowaniu CAM2 Measure 10 Remote Apple App, posiadacze urządzeń iPhone, iPod Touch i iPad mogą dokonywać zdalnych pomiarów, wykorzystując komunikację przez Wi-Fi i tym samym przeprowadzać zdane pomiary: uruchamiać polecenia, zmieniać tryby pomiaru oraz wyświetlać wyniki w czasie rzeczywistym. Aplikacja ta również obsługuje programy QuickTools oraz profile użytkowników.

Super 6DoF Setup Wizard

Proste definiowanie pozycji FARO Arm lub FARO ScanArm podczas pomiaru w odległości od laptopa. Wyeliminowanie złożonego procesu ustalania pozycji ramienia przy pomocy FARO Laser Tracker oraz intuicyjnego ustawienia Wizard.

Możliwość symultanicznych pomiarów

Możliwość współpracy z wieloma urządzeniami do pomiarów 3D w obrębie tego samego układu współrzędnych oraz jednoczesnego skanowania do jednego oprogramowania na jednym komputerze. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawnie skanować duże obiekty z większą szybkością i dokładnością, wykonując zadania skanowania 3D w krótszym czasie.

Rozszerzona funkcja GD&T

Znacznie uproszczona analiza i wizualne raportowanie umożliwiają użytkownikom prezentowanie wyników kontrolowanych części w formie wydruków, co ułatwia ustalanie ich jakości oraz wizualizację. Ta rozszerzona funkcja eliminuje potrzebę kontrolowania wszystkich cech osobno.

Zautomatyzowanie powtarzalnych inspekcji

Proste zautomatyzowanie powtarzalynch inspekcji przez zaprogramowanie samoczynnej analizy danych po wykonaniu pomiarów, pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność pracy. Funkcja ta skraca wymagany czas szkolenia, znacznie ogranicza ryzyko błędów operatora i przyspiesza realizację zadań.

Rozbudowana pojemność chmury punktów

Możliwość gromadzenia dwudziestokrotnie większej ilości danych niż w poprzednich wersjach bez zmniejszenia prędkości ich przetwarzania.

Skanowanie krawędzi odcinających w 3D

Łatwe skanowanie przyciętych krawędzi takich materiałów, jak blachy, eliminuje potrzebę wykonania dodatkowych pomiarów dotykowych.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x