3rd Party Software Partners

Firma FARO® zawsze opowiadała się za otwartą architekturą oprogramowania, dzięki której niezależni producenci mogą używać sprzętu FARO w połączeniu z własnym oprogramowaniem pomiarowo-kontrolnym oraz systemami obróbki chmur punktów.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.