3rd Party Software Partners

Firma FARO® zawsze opowiadała się za otwartą architekturą oprogramowania, dzięki której niezależni producenci mogą używać sprzętu FARO w połączeniu z własnym oprogramowaniem pomiarowo-kontrolnym oraz systemami obróbki chmur punktów.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x