fbpx

FARO Focus

Skanery laserowe Series – idealne narzędzia dla celów dokumentacji 3D w architekturze, inżynierii, budownictwie jak również dla bezpieczeństwa publicznego/kryminalistyki oraz projektowania produków.

FARO Focus
 

Typowe zastosowania skanera laserowego FARO® Focus

Skaner laserowy FARO Focus zwiększa wydajność i ułatwia procesy robocze w zakresie dokumentacji powykonawczej w licznych dziedzinach:

Architektura i inżynieria budowlana

Architektura i inżynieria budowlana

Przykłady zastosowania:

 • Kontrola elewacji: Trójwymiarowa kontrola szkieletów budynków oraz
  elementów fasad przed montażem końcowym.
 • Analiza konstrukcji i konserwacja: Szybka i oszczędna kontrola nośności
  konstrukcji oraz ich zużycia.
 • Skanowanie do BIM: Dostarczanie informacji o stanie rzeczywistym do
  modeli BIM.
 • Monitorowanie postępu prac budowlanych: Bezproblemowe przechwytywanie
  i monitorowanie postępu prac budowlanych dla celów
  prawnych i technicznych.
 • Obiekty architektury: Precyzyjne rejestrowanie geometrii istniejących
  obiektów na potrzeby modyfikacji lub rozbudowy.
 • Kontrola komponentów o dowolnych kształtach: Precyzyjna kontrola
  wymiarowa złożonych komponentów, takich jak elementy o dowolnych
  kształtach.

  Kontrola odkształceń: Dokumentacja odkształceń i monitorowanie
  skuteczności środków zaradczych.

  Optymalizacja przestrzeni: Poprzez uprzednie stworzenie modeli 3D.

Korzyści:

 • Rewolucyjny stosunek możliwości do ceny
 •  
 • Wysoka jakość danych dzięki kompensacji na miejscu
 • Fotorelistyczne obrazowanie oraz wizualizacja 3D różnych konceptów wykorzystania
  budynku.

  Natychmiastowa obróbka danych we wszystkich popularnych
  programach CAD

  Łatwe porównywanie odstępstw na etapie procesu budowlanego oraz w trakcie
  odbioru końcowego

  SCENE WebShare Cloud umożliwia łatwe i bezpieczne udostępnianie on-line
  danych skanowania przez Internet

Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Zastosowania

 • Dokumentacja: Focus3D precyzyjnie rejestruje dane inwentaryzacyjne potrzebne zarządcom obiektów, takie jak sytuacja konstrukcyjna zakładu produkcyjnego czy media w budynku biurowym.

  Planowanie zmian konstrukcyjnych: Dane skanowania dostarczają dokładny trójwymiarowy model aktualnego stanu budynku. Na ich podstawie zarządcy obiektów mogą przeanalizować możliwości wykorzystania pomieszczeń przed rozpoczęciem
  właściwego planowania.

  Planowanie zmian technicznych: Model wirtualny umożliwia wcześniejsze przedstawienie i sprawdzenie zmian infrastruktury technicznej, w tym instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz linii elektroenergetycznych. Daje to solidną podstawę do sporządzenia projektu zmian.

Korzyści

 • Kompletna i precyzyjna dokumentacja 3D aktualnego stanu budynków
  i placów budowy.
 • Dane skanowania można łatwo integrować do standardowych
  oprogramowań CAD.

  Stanowi optymalną podstawę do planowania i realizacji projektów
  budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami.

  Rozwiązania SCENE i PointSense firmy FARO oferują kompletne
  procesy robocze — od skanowania do dokumentacji FMCAD

Control de calidad e ingeniería inversa

Control de calidad e ingeniería inversa

Przykłady zastosowania:

 • Inżynieria odwrotna: modele produktów i elementów, dla których nie ma planów konstrukcyjnych i/lub danych CAD
 • Rozbudowa wnętrz: dokładna dokumentacja CAD 3D kompleksowych wnętrz statków, samochodów lub samolotów stanowiąca podstawę do planowania przebudowy
 • Dokumentacja produkcyjna: kompletna dokumentacja 3D postępu prac produkcyjnych, np. złożonych elementów konstrukcyjnych maszyn
 • Kontrola jakości: precyzyjna trójwymiarowa dokumentacja i kontrola wymiarów dużych i skomplikowanych elementów konstrukcyjnych, takich jak łopaty wirnikowe, turbiny, śruby napędowe itp.

Korzyści:

 • Efektywna kosztowo, szybka i precyzyjna rejestracja 3D dużych produktów
 • Zautomatyzowana kontrola procesu produkcji umożliwiająca pełną inspekcję 3D i nadzór części
 • Mniej wybrakowanych elementów i dodatkowych prac dzięki wczesnej i kompleksowej kontroli jakości 3D
Przemysł procesowy i fabryka cyfrowa

Przemysł procesowy i fabryka cyfrowa

Przykłady zastosowania:

 • Przebudowa i rozbudowa: precyzyjna dokumentacja 3D stanu faktycznego stanowiąca podstawę do planowania przebudowy i rozbudowy obiektów.
 • Produkcja zewnętrzna: możliwość produkcji na wymiar poza terenem zakładu dzięki dokładnym danym CAD 3D i kontroli wymiarów.
 • Zarządzanie zasobami: uproszczenie kompleksowego zarządzania usługami i procesami wewnętrznymi, konserwacji, szkoleń itp. dzięki kompleksowym danym 3D, symulacjom i treningom w przestrzeni wirtualnej.
 • Nadzór prac budowlanych: polepszenie koordynacji działań wykonawców z różnych branż oraz obszerna dokumentacja i nadzór wszystkich prac.

Korzyści:

 • Duża oszczędność czasu i wysoka wierność dokumentacji 3D złożonych zakładów i instalacji przemysłowych.
 • Ograniczenie ryzyka projektowego przy przebudowach istniejących obiektów, do których dostęp jest niebezpieczny lub drogi lub też w przypadku bardzo napiętego harmonogramu.
 • Koszty przebudowy można zredukować o 5 – 7%, usterki wymagające dodatkowych prac można ograniczyć do poziomu poniżej 2%, a czas realizacji skrócić nawet o 10%.
 • Prosta kontrola i nadzór przestrzegania przepisów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rozwiązania SCENE oraz PointSense firmy FARO oferują całkowity cykl pracy od skanu po wyniki FMCAD. 

Bezpieczeństwo publiczne i Kryminalistyka

Bezpieczeństwo publiczne i Kryminalistyka

Built for the field

The fast and accurate FARO Focus Laser Scanner is an ideal tool suited to performing rapid and complete 3D recordings of crime and accident scenes, insurance damage or passive car safety testing. The scanner converts a weeks work into hours. All details of relevance in any subsequent reconstruction of the crime or accident are covered. Similarly, in order to develop appropriate safety concepts for events, laser scans deliver the relevant 3D topography information.

Applications:

 • Crime scenes investigation & analysis: Complex and timely investigations made easier and faster by the FARO Laser Scanner Focus.
 • Bullet path reconstruction: Quick and accurate reconstruction of bullet paths made possible by combining traditional investigative methods with cutting-edge laser scanning technology.
 • Crash investigation & analysis: Handling, investigating and analyzing road incidents, their cause and impact made fast and reliable using FARO laser scanners.
 • Passive safety of cars: Reducing consequences of accidents with laser scanner tested passive safety systems can be vital for passenger survival.
 • Fire Investigation: Detailed fire scene reconstruction.
 • Security and Pre-Planning: Document and share building plans and site information faster and with more detail.

Benefits:

 • Fast and accurate preservation of critical evidence
 • Limitation of road closure time
 • Compelling 2D/3D courtroom exhibits
 • Minimization of exposure time in dangerous enviroments (e.g. fire
  scene)

Kontakt

Dział sprzedaży:

 • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
 • +49 (0)7150 9797-198
 • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

 • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
 • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

 • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x