fbpx

Oświadczenie RoHS i WEEE

Stanowisko w sprawie ochrony środowiska

FARO® Technologies, Inc. uznaje, że utrzymanie czystego środowiska jest istotne dla zdrowego życia i zrównoważonego rozwoju przyszłych pokoleń. W naszych celach zobowiązujemy się do promocji standardów ekologicznych i proaktywnego działania w tym zakresie. Cele te osiągane są dzięki połączeniu innowacji technologicznych z proekologicznymi decyzjami na każdym etapie cyklu życiowego produktu. Wysiłki nasze skupiają się na spełnianiu wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska w krajach, w których prowadzimy naszą działalność. 

Zobowiązanie w zakresie wymagań RoHS i WEEE

FARO zobowiązuje się spełniać wszystkie wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (EU) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) oraz RoHS (ograniczenia w użyciu określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym). Dyrektywy te wymagają strategii w zakresie zarządzania odpadami i konstruowania produktów do wyposażenia elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego do krajów UE.

Oświadczenie o zgodności

FARO zobowiązuje się spełniać wszystkie wymagania dyrektywy WEEE (2012/19/EU). Dyrektywa WEEE wymaga by producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedający do krajów Unii Europejskiej: (1) oznakowywali swój sprzęt w celu powiadomienia użytkownika, że należy go poddać recyklingowi, oraz (2) zapewniali prawidłową utylizację swoich produktów lub ich recykling po zakończeniu cyklu życiowego produktów. W zakresie zbiórki i zwracania produktów FARO prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem FARO lub partnerem handlowym.

FARO jest również zobowiązana do spełniania wymagań dyrektywy RoHS (2011/65/EU). Dyrektywa RoHS wymaga, by producenci eliminowali lub minimalizowali użycie ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromków bifenylu i polibromków dwufenyloeteru w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym 00. sprzedawanym do UE po 1 lipca 2006. 

Dalsze informacje na temat dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z dnia 06/08/11:http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

Dalsze informacje na temat dyrektywy WEEE (2012/19/EU) z dnia 07/04/12:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

 Znakowanie

Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go zebrać i poddać osobnemu przetwarzaniu.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.