fbpx

Oświadczenie RoHS i WEEE

Stanowisko w sprawie ochrony środowiska

FARO® Technologies, Inc. uznaje, że utrzymanie czystego środowiska jest istotne dla zdrowego życia i zrównoważonego rozwoju przyszłych pokoleń. W naszych celach zobowiązujemy się do promocji standardów ekologicznych i proaktywnego działania w tym zakresie. Cele te osiągane są dzięki połączeniu innowacji technologicznych z proekologicznymi decyzjami na każdym etapie cyklu życiowego produktu. Wysiłki nasze skupiają się na spełnianiu wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska w krajach, w których prowadzimy naszą działalność. 

Zobowiązanie w zakresie wymagań RoHS i WEEE

FARO zobowiązuje się spełniać wszystkie wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (EU) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) oraz RoHS (ograniczenia w użyciu określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym). Dyrektywy te wymagają strategii w zakresie zarządzania odpadami i konstruowania produktów do wyposażenia elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego do krajów UE.

Oświadczenie o zgodności

FARO zobowiązuje się spełniać wszystkie wymagania dyrektywy WEEE (2012/19/EU). Dyrektywa WEEE wymaga by producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedający do krajów Unii Europejskiej: (1) oznakowywali swój sprzęt w celu powiadomienia użytkownika, że należy go poddać recyklingowi, oraz (2) zapewniali prawidłową utylizację swoich produktów lub ich recykling po zakończeniu cyklu życiowego produktów. W zakresie zbiórki i zwracania produktów FARO prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem FARO lub partnerem handlowym.

FARO jest również zobowiązana do spełniania wymagań dyrektywy RoHS (2011/65/EU). Dyrektywa RoHS wymaga, by producenci eliminowali lub minimalizowali użycie ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromków bifenylu i polibromków dwufenyloeteru w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym 00. sprzedawanym do UE po 1 lipca 2006. 

Dalsze informacje na temat dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z dnia 06/08/11:http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

Dalsze informacje na temat dyrektywy WEEE (2012/19/EU) z dnia 07/04/12:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

 Znakowanie

Produkty oznaczone symbolem WEEE (przekreślony “pojemnik na śmieci”) oznaczają, że użytkownik końcowy nie może utylizować tego produktu z innymi odpadami domowymi, lecz że powinien go zebrać i poddać osobnemu przetwarzaniu.

Kontakt

Dział sprzedaży:

  • 00800-3276-7253 (Numer bezpłatny)
  • +49 (0)7150 9797-198
  • +39 011 754 92 13

Serwis & Wsparcie techniczne:

  • 00800-3276-7378 (numer bezplatnie)
  • +49 (0)7150 9797 – 400

Biuro Lokalne:

  • +48 (0)71 339 32 76

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.

This site uses cookies (including third party cookies). Some of these cookies are essential to make our site work properly and others are non-essential but help us to improve the site, including language and location settings and site analytics. You can read more about how we use cookies and how to configure or disable them on our site. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. x