fbpx

RoHS ve WEEE Beyannameleri

Çevresel Durum

FARO® Technologies, Inc. temiz bir çevrenin gelecek nesillerin sağlığı ve sürdürülebilir bir gelişim için hayati önem taşıdığının bilincindedir. Şirketimiz, çevresel standartların üzerinde bir çizgi yaratma ve çevreyle ilgili sorunlara yönelik hedeflerine bağlıdır. Bu hedefleri sağlayabilmek için, ürünün yaşam sürecinin her aşamasında sağduyulu çevresel teknolojik yenilikleri bir araya getirilerek gerçekleştirilmektedir. Çabalarımız, çalıştığımız tüm ülkelerdeki uygun çevresel düzenlemelerle uyum içinde olmaya yöneliktir. 
 

RoHS ve WEEE Kurallarına Bağlılık

FARO, Avrupa Birliği’nin WEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Aletler) ve RoHS (Elektrik ve elektronik aletlerindeki belli zararlı maddelerin kullanımının kısıtlandırılması) yönergelerinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu yönergeler AB ülkelerine satılan elektrik ve elektronik aletleri için çevresel atık madde dönüşümü ve ürün tasarımıyla ilgili stratejiler içerir.

Uyum Açıklaması

FARO WEEE yönergelerinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır (2012/19/EU). WEEE yönergeleri Avrupa Birliği’ne ürün satan elektrik ve elektronik alet üreticilerini aşağıdakilerden sorumlu tutar: (1) Ürünün geri dönüştürülmesi gerektiğiyle ilgili müşterileri uyarıcı bir etiket koymak ve (2) Ürünlerin kullanım süreleri dolduğunda uygun bir şekilde imhalarını ve geri dönüşümlerini garanti etmek. FARO ürünlerinin toplanması ve geri gönderilmesi için, lütfen yerel FARO temsilcilikleri veya dağıtım ortaklarıyla irtibata geçiniz. 

 

FARO RoHS yönergelerini de yerine getirmek veya sürdürmekle mükelleftir (2011/65/EU). RoHS yönergeleri, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren üreticilerin Avrupa Birliğinde satılan elektrik ve elektronik aletlerdeki kurşun, civa, hekzavalent, krom, kadmiyum, bromürlü bifenil ve bromürlü difenil eterleri kullanımını ortadan kaldırmalarını veya en aza indirmelerini zorunlu kılar. 

08/06/11 Tarihli RoHS Yönergeleriyle (2011/65/EU) ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz.

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/

04/07/12 Tarihli RoHS Yönergeleriyle (2012/19/EU) ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

Etiketleme

WEEE sembolü ile etiketlenmiş ürünler (üstü çizili atık kutusu) son kullanıcının diğer aparat atıklarıyla beraber bu ürünü de elden çıkarmamasını ve ayrı ayrı toplanması gerektiğini belirtilir.

FARO'da Çalışmak

FARO dünyasını keşfedin. Size en uygun ilanları inceleyin.

Geleceğinizi yönlendirin

Sitemiz guncellendi

Önceki hesap sahipleri yeni kayıt tamamlamış olmalıdır.