fbpx

FARO Focus

X Seri Lazer Tarayıcılar – 3 Boyutlu Belgeme ve Arazi Ölçüm İşlemlerinde Lider

FARO Focus
 

Focus3D Lazer Tarayıcılarda Genel Uygulamalar

FARO® Focus3D büyük ölçekli alanların iç ve dış mekanda 3D modellemeleri için ideal bir çözümdür. Tesis yöneticilerine varlıklarına ait yapı dokümantasyonu hazırlamalarında yardımcı olur. Danışman mühendisler, tesis tasarım süreçleri ve bakımına ait CAD modellerini tersine mühendislik işlemi için kullanabilirler. Adli tıp uzmanları olay yerine ait doğru kayıt elde edebilirler. Arazi mühendisleri arazi ölçümü, yükseklik, plan çıkarma ve 3D model oluşturma gibi işlemlerde kullanabilirler. Müteahhitler yapıları gelişme süreci içerisinde modelleyebilirler. Mimarlar ise kültürel mirası koruma amaçlı projelerde tarihi yapıların 3D modelleri ile bu teknolojiden yararlanabilirler. Uygulamalar sınırsız.

Mimari ve İnşaat Mühendisliği

Mimari ve İnşaat Mühendisliği

Uygulamalar:

 • Kazı kontrolü: Kazıların hacim ve boyutsal kontrolü basit ve hassas bir şekilde yapılır.
 • Deformasyon kontrolü: Deformasyon süreçlerinin belgelenmesi ve karşı ölçümlerin görüntülenmesi

  Bina cephesi incelemesi: Bina iskeletlerinin ve cephe bileşenlerinin son montajdan önce üç boyutlu kontrolü

  Yapısal analiz ve bakım: Destek yapıların yük taşıma kapasiteleri ile yıpranma ve aşınmaların hızlı ve düşük maliyetli denetimi

  Serbest şekilli bileşenlerin kontrolü: Düzensiz şekilli parçalar gibi karmaşık bileşenlerin hassas boyutsal kontrolü

  Yapısal çevre: Değişim ve eklentilere temel olması amacıyla mevcut ortamın geometrik özelliklerinin hassas ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi

  İnşaat süreç takibi: Yasal ve teknik dokümantasyon için inşaat sürecinin kesintisiz takibi ve kayıt altına alınması

Avantajlar:

 • Binaların ve inşaat alanlarının mevcut durumlarının hızlı, kolaylıkla ve bütünsel olarak ele alınması

  Devrimsel fiyat / performans oranı

  FARO WebShare ile tarama verilerinin basitçe web üzerinden paylaşılabilmesi

Tarihi Yapıların Korunması

Tarihi Yapıların Korunması

Focus3D restorasyon, bilimsel analizler ve koruma altındaki binaların güvenliği gibi konularda veya ziyaret yasağı olan tarihi alanların sanal sergilerinin oluşturulmasında kullanılabilir. FARO Focus3D tarihi bölgelerin ve kazı alanlarının detaylı ve eksiksiz olarak dokümante edilmesini sağlar. Fotoğraf gerçekliğinde 3D görüntüler entegre renkli kamerası sayesinde anında oluşturulabilir.

Avantajlar:

 • Gerçekliğin sahici, bütünsel ve hassas 3D kopyası
 • Çoğaltılabilir 3D dokümantasyon parmaklarınızın ucunda
 • Yakalanan görüntülerin kolaylıkla orto-fotolara ve CAD’ye dönüştürülebilmesi
Kalite Kontrol ve Tersine Mühendislik

Kalite Kontrol ve Tersine Mühendislik

Uygulamalar:

 • Dahili demirbaş ve donanımlar: Değişiklik planlarına baz oluşturması amacıyla gemi, araba ve uçakların karmaşık iç donanımlarının tam ve kesin 3D CAD dokümantasyonu
 • Üretim dokümantasyonu: Karmaşık makine bileşenlerinin üretim durumlarının bütünsel 3Boyutlu dokümantasyonu
 • Kalite kontrol: Rotor kanatları, türbinler, gemi pervaneleri gibi karmaşık ve büyük bileşenlerin hassas 3D dokümantasyonu ve boyutsal incelemeleri
 • Tersine mühendislik: Yapım planlarına ve/veya CAD verilerine erişimin mümkün olmadığı durumlar için ürün ve bileşenlerin kopyaları çıkarılır.

Avantajlar:

 • Büyük parçaların düşük maliyetli, hızlı ve hassas 3D taraması
 • Üretimde otomatik proses-içi kontrol, parçaların kapsamlı bir şekilde üç boyutlu kontrolünü ve incelenmesi sağlar.

  Erken ve kapsamlı üç boyutlu kalite kontrol sayesinde daha az hatalı ürün ve yeniden işleme

Proses Endüstrisi ve Dijital Tesisler

Proses Endüstrisi ve Dijital Tesisler

 • Uygulamalar:

  Yenileme ve eklentiler: Sahanın mevcut durumunun ileride yapılabilecek yenileme ve eklentileri planlamada baz alması alarak bütünsel ve hassas bir şekilde 3D dokümantasyonu

 • Saha dışı üretim: Hassas üç boyutlu CAD verileri ve boyutsal kontrol sayesinde tam uyumlu saha dışı üretim yeteneği

  Varlık yönetimi: Tesis yönetimi, bakım, eğitim ve benzeri faaliyetler kapsamlı 3D veriler, simülasyonlar ve sanal ortamda yapılan eğitimler sayesinde oldukça kolaylaşır.

  Saha denetimi: Farklı alanlar arasında yüksek koordinasyon ve tüm faaliyetlerin kapsamlı dokümantasyonu ve yönetimi sağlanır.

 • Avantajlar:
 • Karmaşık üretim süreçlerinin 3D dokümantasyonunda büyük zaman tasarrufu ve yüksek güvenilirlik
 • Ulaşımın zor veya pahalı, çalışma programlarının zorlayıcı olduğu yeniden inşa projelerinde risk minimizasyonu

  Terkedilmiş endüstri alanlarının yeniden inşa maliyetleri %5-7 oranında azaltılabilir, yeniden işlemeye neden olan arızalar %2’nin altına düşürülebilir. Çalışma saatleri %10 oranında azaltılabilir.

  Sağlık, güvenlik ve çevresel düzenlemelerde etkin kontrol ve denetim

lay ve Kaza Yeri İncelemeleri

lay ve Kaza Yeri İncelemeleri

Built for the field

The fast and accurate FARO Focus Laser Scanner is an ideal tool suited to performing rapid and complete 3D recordings of crime and accident scenes, insurance damage or passive car safety testing. The scanner converts a weeks work into hours. All details of relevance in any subsequent reconstruction of the crime or accident are covered. Similarly, in order to develop appropriate safety concepts for events, laser scans deliver the relevant 3D topography information.

Applications:

 • Crime scenes investigation & analysis: Complex and timely investigations made easier and faster by the FARO Laser Scanner Focus.
 • Bullet path reconstruction: Quick and accurate reconstruction of bullet paths made possible by combining traditional investigative methods with cutting-edge laser scanning technology.
 • Crash investigation & analysis: Handling, investigating and analyzing road incidents, their cause and impact made fast and reliable using FARO laser scanners.
 • Passive safety of cars: Reducing consequences of accidents with laser scanner tested passive safety systems can be vital for passenger survival.
 • Fire Investigation: Detailed fire scene reconstruction.
 • Security and Pre-Planning: Document and share building plans and site information faster and with more detail.

Benefits:

 • Fast and accurate preservation of critical evidence
 • Limitation of road closure time
 • Compelling 2D/3D courtroom exhibits
 • Minimization of exposure time in dangerous enviroments (e.g. fire
  scene)

FARO'da Çalışmak

FARO dünyasını keşfedin. Size en uygun ilanları inceleyin.

Geleceğinizi yönlendirin

Sitemiz guncellendi

Önceki hesap sahipleri yeni kayıt tamamlamış olmalıdır.