Slide background

FIRMA FARO

NAJBARDZIEJ ZAUFANY NA ŚWIECIE
DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ POMIAROWYCH
3D i TECHNOLOGII OBRAZOWANIA 3D.

Slide background

MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA

DOKŁADNIEJSZEJ, BARDZIEJ ATRAKCYJNEJ
I UŻYTECZNEJ DOKUMENTACJI 3D
W KRÓTSZYM CZASIE

Slide background

KRÓTSZE

CZASY REALIZACJI

Slide background

MINIMALNE

CZASY POMIARÓW I TWORZENIA
DOKUMENTACJI 3D W TERENIE

Slide background

OGRANICZENIE

KOSZTOWNYCH ODPADÓW
I KOSZTÓW PRZERÓBEK

Slide background

MNIEJSZE

RYZYKO W PROJEKTACH

Slide background

FIRMA FARO

NAJBARDZIEJ ZAUFANY NA ŚWIECIE
DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ POMIAROWYCH
3D i TECHNOLOGII OBRAZOWANIA 3D.

Slide background

MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA

DOKŁADNIEJSZEJ, BARDZIEJ ATRAKCYJNEJ
I UŻYTECZNEJ DOKUMENTACJI 3D
W KRÓTSZYM CZASIE

Slide background

KRÓTSZE

CZASY REALIZACJI

Slide background

MINIMALNE

CZASY POMIARÓW I TWORZENIA
DOKUMENTACJI 3D W TERENIE

Slide background

OGRANICZENIE

KOSZTOWNYCH ODPADÓW
I KOSZTÓW PRZERÓBEK

Slide background

MNIEJSZE

RYZYKO W PROJEKTACH

Slide background
Slide background

FIRMA FARO

NAJBARDZIEJ ZAUFANY NA ŚWIECIE
DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ POMIAROWYCH
3D i TECHNOLOGII OBRAZOWANIA 3D.

FARO® jest najbardziej zaufanym na świecie dostawcą rozwiązań pomiarowych 3D i technologii obrazowania 3D. Firma opracowuje i produkuje najnowocześniejsze rozwiązania, które umożliwiają niezwykle precyzyjne rejestrowanie, pomiary 3D i analizę w wielu branżach, w tym w produkcji, budownictwie, inżynierii i sektorze bezpieczeństwa publicznego.

TWORZYMY UNIKATOWĄ WARTOŚĆ I WSPIERAMY DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNĄ NASZYCH KLIENTÓW POPRZEZ:

• Możliwość przygotowania dokładniejszej, bardziej atrakcyjnej i użytecznej dokumentacji 3D w krótszym czasie

• Krótsze czasy realizacji

• Minimalne czasy pomiarów i tworzenia dokumentacji 3D w terenie

• Ograniczenie kosztownych odpadów i kosztów przeróbek

• Mniejsze ryzyko w projektach

METROLOGIA PRZEMYSŁOWA

Wspieramy jakość

FARO ma bogatą ofertę rozwiązań do pomiarów 3D, które umożliwiają manualne i zautomatyzowane kontrole dowolnej części, komponentu czy końcowego montażu, aby usprawnić i maksymalnie zwiększyć wydajność całego procesu produkcji.

BUDOWNICTWO BIM

Transparentny cykl budowy

FARO dostarcza rozwiązania 3D do rejestrowania danych powykonawczych i wizualizacji 3D projektów architektonicznych, technicznych i budowlanych, umożliwiając architektom, inżynierom i przedsiębiorcom budowlanym szybkie i dokładne pozyskiwanie pożądanych wyników oraz dokumentacji 2D i 3D.

PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW

Przyspieszone projektowanie

FARO opracowuje przenośne rozwiązania do digitalizacji 3D, przeznaczone do rejestrowania złożonych geometrii prototypów, produktów i zespołów w celu zwiększenia wydajności w dziedzinie rozwoju produktów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - KRYMINALISTYKA

Zabezpieczanie dowodów

FARO dostarcza rewolucyjne rozwiązania dla śledczych lub biegłych badających miejsca wypadków, przestępstw i pożarów, które umożliwiają cyfrową rejestrację miejsc zdarzeń, analizę danych w trzech wymiarach oraz tworzenie atrakcyjnych i przekonujących prezentacji.

3D MACHINE VISION

Indywidualne rozwiązania

FARO 3D MACHINE VISION to najlepszy w swojej klasie partner w zakresie złożonych projektów, które wymagają zaawansowanej integracji, interakcji lub indywidualnego opracowania rozwiązań firmy FARO.

Nasza strona została zaktualizowana.

Dotychczasowi posiadacze konta na stronie FARO proszeni są o ponowną rejestrację.